تفاوت اصلی در کارایی های است که گزینه New Layer در فتوشاپ دارد.

Adobe Photoshop CC 2014

سوالی که در زمان طراحی آلبوم و یا ژورنال در ذهن برخی ایجاد میشود این است که چه تفاوتی میان لایه جدید با لایه کپی در فتوشاپ است؟

اگر مقداری تمرکز داشته باشید متوجه خواهید شد که شما با گزینه لایه جدید در فتوشاپ تکنیک هایی مانند استفاده از براش ، ایجاد لایه های ریتاچ ، ایجاد لایه های بدون بکگراند و کارهای بسیار زیاد دیگری را میتوانید انجام دهید اما داپلیکت لایه یا کپی لایر که کلیدهای عملیاتی آن Ctrl+j میباشد ، تنها از لایه مورد نظر شما دقیقا یک کپی ایجاد میکند که در عملیاتی مانند ادغام یا ریتاچ و یا به دلیل حفظ لایه قبلی از آن استفاده میکنیم.