در آموزش فارسی طراحی کاتالوگ و آموزش فارسی طراحی کارت ویزیت با قوانین و نکاتی آشنا خواهید شد که اغلب جایی گفته نمیشود و توسط مانی سافت برای اولین بار به این سبک ارائه گریده است.

آموزش فارسی طراحی پوستر و کاتالوگ باید به گونه ای باشد که شما بتوانید بدون اینکه چیزی از قبل بلد باشید،در این هنر به تسلط برسید.

طراحی پوستر و کاتالوگ و کارت ویزیت در ایران درآمد خیلی خوبی دارد و مراکز و تیم های زیادی به دنبال آقا و خانم با تسلط بالا در زمینه طراحی کاتالوگ و پوستر و کارت ویزیت هستند.

در سطح بازار دو راه برای یادگیری و ورود به بازار طراحی پوستر و کاتالوگ دارید ، یا باید کلاس خصوصی بروید و هزینه های بالایی انجام دهید که امروزه دیگر صرف نمیکند یا با برخی سی دی ها و اموزش های اولیه چیزهایی را یاد بگیرید و وارد بازار اینکار شوید که متاسفانه این روش جواب نمیدهد و چون با مشکلات زیادی مانند تنوع ، مشتری ، نکات چاپ و ... روبرو شده و احتمالا این کار را کنار خواهد گذاشت.

ویدیو زیر را مشاهده کنید تا به توانایی مانی سافت در آموزش و همچنین اینکه شما پس از دیدن این محصول آموزشی به چه قدرتی در طراحی میرسید.