در فتوشاپ میتوانید کاتالوگ حرفه ای طراحی کنیم که با اصول طراحی کاتالوگ در فتوشاپ در نهایت به طراحی کاتالوگ فشن و گلامور خواهیم رسید.

در فتوشاپ میتوانید کاتالوگ حرفه ای طراحی کنیم که با اصول طراحی کاتالوگ در فتوشاپ در نهایت به طراحی کاتالوگ فشن و گلامور خواهیم رسید.

در این پیش نمایش متوجه خواهید شد که وقتی اصول طراحی کاتالوگ در فتوشاپ را درست یاد بگیریم براحتی میتوانیم هر طرحی را که در ذهن داریم اجرا کنیم.

طراحی کاتالوگ در فتوشاپ دارای چند مرحله میباشد

یادگیری اصول طراحی

طراحی نمودن کاتالوگ مانند سایرین

بوجود آوردن خلاقیت و کارهای جدید

برای رسیدن به مرحله آخر در طراحی کاتالوگ با فتوشاپ نیازمند داشتن یک استاد با تجربه و تمرین هستید.

این دمو یکی از اموزشهای پکیج تجاری طراحی کاتالوگ مانی سافت است