آموزش گام به گام طراحی پوستر و کاتالوگ و کارت ویزیت را مانی سافت اینگونه تعریف میکند که فرض را بر این میگذاریم هنرجو از دنیای طراحی کاتالوگ و بنر هیچ چیز نمیداند.

حال چگونه میشود آنچنان از صفر به وی آموزش داده تا در زمانی کمتر از دو ماه به نتیجه ای شگرف برسد؟

بدون شک تبهر و تخصص استاد است که میتواند هنرجو را با دیدی کاملا صفر به درکی عمیق از طراحی کاتالوگ و پوستر از صفر برساند.

تنها هدفی که مانی سافت در تولید آموزش دنبال مینماید همین است و آرزویی جز موفقیت هنرجوهای خود ندارد.

اما چرا مانی سافت در میان تولیدکنندگان ایرانی محبوب شده است؟

چون تجربیات استاد محمد ملکی را به روشی که مختص به تیم مانی سافت میباشد را آموزش میدهد

مانند بسیاری افراد آموزشهای خارجی را نگاه نمیکند و سپس آموزش آنرا بسازد

منتظر کپی نمودن آموزش های دیگران نیست و ...

اگر توجه کرده باشید مانی سافت اعتقاد زیادی به تک فروشی آموزش ندارد میدانید چرا ؟ چون در آموزش تک شما را ممکن است یک پله جلو ببرد اما اصول چیزی نیست که بشود در یک آموزش تک آنرا خلاصه نمود.

در یادگیری حرفه ای طراحی کاتالوگ و بنر ، موضوعات آموزشی خیلی به هم وابسته بوده و نمیتوان آنها را از هم جدا نمود.