اگر میخواهید با پریمیر اصلاح رنگ فیلم را انجام دهید ، باید استفاده از پریست با لوت یا افکت آماده را برای مدت ها کنار بگذارید.

پریمیر یکی از نرم افزارهای تدوین غیر خطی است ( نرم افزارهایی که بعد از گرفتن فیلم ها میتوانیم با آنها فیلم را تدوین کنیم ) که در خصوص اصلاح رنگ بسیار حرفه ای است.

برای اصلاح رنگ در پریمیر باید اصول اصلاح رنگ را ابتدا بیاموزیم در غیر اینصورت همیشه گرفتار اصلاح رنگ فیلم ها و مشکلات خواهیم بود.

  1. ما برای اصلاح رنگ در پریمیر باید اسکوپ ها را خوب بشناسیم
  2. برای اصلاح رنگ در پریمیر باید با سفیدی و سیاهی آشنا شویم
  3. برای اصلاح رنگ در پریمیر درک اکسپوژر واجب است
  4. برای اصلاح رنگ در پریمیر نیازی به لوک یا لوت یا افکت آماده نخواهید داشت.

اینکه فکر کنیم برای اصلاح رنگ فیلم با پریمیر نیازمند داوینچی هستیم بزرگترین اشتباه یک تدوینگر است ، پریمیر برای اصلاح رنگ عالی است

برای اصلاح رنگ در پریمیر اگر بتوانید ابتدا یک تدوینگر باشید مطمئن هستیم که میتوانید به کمک هنر تدوین فیلم با پریمیر اصلاح رنگ در پریمیر را خیلی خوب انجام دهید ، پس ابتدا یک تدوینگر خوب باشید.

پریمیر مانند سایر نرم افزارها،اوید،داوینچی،فاینال کات،دارای مشکلاتی است اما مانع نمیشود که این نرم افزار محبوب را کنار بگذاریم ، جالب است بدانید بسیاری افراد از نرم افزارهای دیگر برای پریمیر که امکانات خوبی جهت اصلاح رنگ فیلم دارد ، به سراغ پریمیر می آیند.

پریمیر را دست کم نگیرید و فکر نکنید که محتاج لوک یا لوت یا افکت آماده است ، بسیار قدرتمند است

اگر به اصلاح رنگ فیلم در پریمیر علاقه دارید ، ما آموزشهای بی نظیری تولید نموده ایم که با دیدن ویدیوها هیچ احساس نیازی به کلاس پیدا نخواهید نمود.

ویدیوهای ما را مشاهده کنید.