با این آموزش رایگان افکت level در پریمیر هر چه که در ذهن داشته اید از بین خواهد رفت و دنیای جدید از تکنیک و افکت های پریمیر به روی شما باز خواهد شد.

هر چه که در خصوص افکت پریمیر Level خوبی بگوییم کم گفته ایم.اغلب کسانی که تدوین فیلم با پریمیر را انجام میدهند با افکت level آشنا هستند و به سادگی آنرا اجرا کرده و با یک یا دو تغییر کوچک سعی در بهتر نمودن نور فیلم خود میکنند اما غافل از این هستند که level در پریمیر کارش آن نیست که مدت ها در حال انجام دادنش هستند ، یعنی موضوع level در پریمیر خیلی پیچیده تر از پنجره ی ساده ای است که دارد.

افکت پریمیر Level تمرکز بسیار زیادی روی کانالهای رنگی در نور دارد به صورتی که با 20 بخش مهم کار را انجام می دهد و جالب اینکه افکت Level پریمیر در خصوص تصحیح رنگ یا تولید رنگ سینمایی نیز بسیار موفق است و اینجاست که میگوییم افراد به اشتباه برای تنظیم نور فیلم از Level استفاده میکنند.

با دیدن فیلم زیر که یک اموزش کامل است تمام ذهنیت قبلی شما به هم میریزد.