اصلاح رنگ سینمایی در پریمیر را میتوانیم به روش های مختلفی اجرا کنیم اما قبل از اصلاح رنگ باید با مشکل را بشناسیم و سپس رفع آنرا یاد بگیریم.

برای اصلاح رنگ سینمایی در پریمیر ، اول باید پریمیر را خوب بشناسیم ، خب ، میدانیم که پریمیر برای تدوین فیلم استفاده میشود ، افکت گذاری میکند ، کلیپ میسازد اما در مورد هنر اصلاح رنگ سینمایی در پریمیر چقدر میدانید ؟

آیا برای اصلاح رنگ سینمایی در پریمیر از لوک یا لوت یا افکت آماده استفاده میکنید ؟ آیا به محض وارد نمودن فیلم به پریمیر سریع به سراغ لومتری رفته و تغییر دادن را شروع میکنید ؟ آیا میدانید که قبل از شروع به تغییر رنگ باید مشکلات ویدیو را اصلاح کنید ؟ تا حالا فکر کردید کلمه اصلاح به چه معناست ؟

اصلاح رنگ یعنی ویدیو دارای مشکلاتی است که باید ابتدا برطرف شوند ، کلمه ی اصلاح رنگ سینمایی کلمه ای کاملا غیر حرفه ای است و باید از کلماتی مناسب در این خصوص استفاده کنیم.

بسیاری افراد تمام کارهایی که برای رنگ در پریمیر انجام می دهند را در کلمات اصلاح رنگ سینمایی خلاصه میکنند که اشتباه است

اول باید فکر کنید که قرار است بر روی نور و رنگ ویدیو چه کارهایی انجام دهید

  • آیا قرار است رنگ و نور فیلم را در پریمیر استاندارد کنید ؟
  • ایا میخواهید تون رنگ ها را تغییر دهید
  • آیا میخواهید وایت بالانسی را که فیلمبردار و دوربین به اشتباه تنظیم نموده اند را برطرف کنید ؟
  • آیا نور فیلم خیلی زیاد است ؟
  • آیا فیلم دارای نویز است ؟
  • آیا تمایل دارید طیف رنگها را ماسک نمائید و...

به نظر ما کلمه ی اصلاح رنگ سینمایی را نمیتوانیم برای هیچیک از این نیازها در پریمیر به کار ببریم.

ما دو اصطلاح بسیار مهم در رنگ و نور فیلم با پریمیر داریم ، استاندارد سازی و درجه بندی

اگر میخواهید از کلمات مناسبی در بحث رنگ و نور پریمیر استفاده کنید ، استاندارد سازی یا اصلاح یا تصحیح رنگ و نور یک مرحله است که کلمه سینمایی در آن جایگاهی ندارد و مرحله ی دیگر درجه بندی یا انتقال احساس در فیلم است.

برای اینکه هنر نور و رنگ فیلم با پریمیر را یکبار و واقعی یاد بگیرید آموزشهای ما را مشاهده کنید.