استفاده از پریست سینمایی پریمیر بر روی ویدیوهایی که مرحله ای استاندارد سازی انجام نشده باشد ، یک اشتباه بزرگ است.

متاسفانه از تدوینگران که با پریمیر شروع به کار میکنند ، پس از مدتی رو به پریست سینمایی پریمیر می آورند که از طرفی خوب و از طرفی یک اشتباه بزرگ است.

پریست سینمایی پریمیر برای زمانی کاربرد دارد که تدوینگر ویدیو یا کلیپ خود را کاملا استاندارد نموده یعنی میتواند در مرحله ی فیلمبرداری مانند یک تصویربردار عالی تصویر خیلی خوبی را رکورد نموده باشد تا اکثر پریست سینمایی پریمیر روی آن خیلی خوب اعمال شود ، اما از آنجایی که اکثر تدوینگران و یا فیلمبردارها با قواعد و اصول رنگ و نور در تصویر آشنا نیستند در زمان اعمال پریست سینمایی پریمیر روی کلیپ با مشکل خراب شدن نور و رنگ روبرو خواهند شد.

برای اعمال پریست سینمایی پریمیر باید استانداردسازی حرفه ای انجام دهید و الی تمام رنگ های شما خراب خواهد شد

دانلود پریست سینمایی پریمیر یکی از بزرگترین ضعف های هر تدوینگر است میدانید چرا ؟ چون فکر میکنیم با اعمال پریست سینمایی پریمیر روی کلیپ قرار است رنگ و حال کلیپ ما مثل کلیپی که از دیگران دیده ایم بشود و این موضوع تقریبا غیر ممکن است چون شرایط ویدیو ما و ویدیویی که آنرا دیده ایم متفاوت است پس چاره چیست ؟

یک تدوینگر که به نوعی یک کالوریست هم باید باشد ، میبایست بتواند هر ویدیویی را که در اختیار دارد بدون استفاده از هرگونه پریست سینمایی پریمیر به درجه ی مد نظر و عالی برساند ، اینجاست که برای همیشه دنبال پریست گشتن و آزمایش های متعدد در کار شما حذف خواهد شد و دیگر وقتی برای این کار بیهوده تلف نخواهید نمود.