یک کالوریست که تدوینگر نیز میتواند باشد براحتی خواهد توانست ایجاد رنگ طبیعی در پریمیر را با ابزار نظارت Parade اجرا نماید.

رنگ طبیعی در پریمیر یعنی اونقدر در شناخت سایه و روشنایی و سه رنگ اصلی قرمز ، سبز و آبی آنقدر مسلط باشیم که بتوانیم با ابزارهای نظارت اصلاح رنگ و نور در پریمیر به نتیجه واقعی دست پیدا کنیم.

یکی از ابزارهای نظارت رنگ و نور در پریمیر Parade میباشد،این ابزار نظارت در یک نگاه خیلی سریع بما میگوید که در رنگ های قرمز و سبز و آبی چه میزان روشنایی داریم و یا در روشنایی و سایه و سفیدی و سیاهی و خاکستری چه میزان از هر سه رنگ وجود دارد (متوجه شدین ؟) برای اینکه درک خوبی از این مولفه های بسیار حساس داشته باشید با یک ویدیو تنها نمیتوان آنرا یاد گرفت چون هنر اصلاح رنگ در پریمیر به مفاهیم دیگر به غیر از پریمیر نیز وابسته است.

Parade در پریمیر را میتوانیم به یکی از مهمترین ابزارهای نظارت بر اصلاح نور و رنگ ها تعریف کنیم چون جزئیات بسیار زیاد به همراه قدرت فراوانی به ما میدهد ، رنگ های سینمایی و رنگ های جذابی که در موزیک ویدیو و کلیپ عروسی میبینیم همگی دستخوش تغییر و اجرا با این ابزار نظارت Parade در پریمیر قرار میگیرند.

به اعتقاد کالوریست های حرفه ای:

بسیاری از جزئیات ویدیوها در سایه ها و روشنایی ها نهفته اند ، با این حساب اغلب ابزارهای نظارت در این نواحی خیلی عالی عمل خواهند نمود

رنگ زیبا در کلیپ عروسی و رنگ جذاب در موزیک ویدیو را میتوان با ابزار نظارت Parade در پریمیر اجرا نمود اما درک عمیقی و تمرین لازم دارد تا به فکر استفاده از فایلهای آماده و پریست نباشید.

ویدیو زیر را برای شناخت اولیه مشاهده کنید.