سکانس در پریمیرپرو میکس فیلم با پریمیرپرو در اجرای موزیک ویدیو و ساخت کلیپ بسیار مهم است

اموزش پریمیرپرو به فارسی ادامه مبحث سکانس بندی

به جرات میتوانیم بگوییم که سکانس در میکس فیلم و تدوین فیلم با پریمیرپرو یکی از مهمترین مراحل ساخت ویدیو میباشد.
به همین دلیل محمد ملکی مدرس پریمیرپرو و فاینال کات در ایران مجددا 15 دقیقه از اصول کار با سکانس و تقسیم بندی مراسم را به هنرجویان مانی سافت اموزش میدهد.

صفحه این پکیج آموزشی و مشاهده پیش نمایش و توضیحات اینجا کلیک کنید