در پریمیرپرو و تدوین فیلم چگونه صدا را بدون ورود مجدد کلیپ برطرف کنیم؟

در پریمیرپرو و تدوین فیلم چگونه صدا را بدون ورود مجدد کلیپ برطرف کنیم؟

گاها در زمان تولید کلیپ یا موزیک ویدیو مشکلی بزرگی رخ میدهد!

مشکل اینجاست که در حال تولید ویدیو،کلیپی را وارد نموده اید و مطمئن از این هستید که مشتری شما صدا اصلی را نمیخواد،پس ویدیو و صدا را در پریمیر از هم جدا نموده و صدا را حذف کرده و موزیک خود را در لاین صدا قرار میدهید.

خروجی را در پریمیر تولید و به مشتری تحویل میدهید،چند روز بعد مشتری آمده و میگوید که صدای اصلی کلیپ را مجدد بجای ویدیو قرار دهید،یکی از راه ها این است که مجدد بروید و کلیپ را وارد و شروع و پایان ها را تنظیم و با صدا وارد کنید که اینکار تحت هیچ شرایطی اصولی نیست و موجب خسته شدن روح هنری شما میشود!

راهکار چیست؟محمد ملکی مدرس پریمیرپرو در ایران،با یک حرکت بسیار حرفه ای و بدون انجام مراحل گفته شده،این تکنیک را به هنرجوهای تدوین فیلم سطح اول آموزش داد.

مزیت هنرجوی مانی سافت بودن،آپدیت بودن تکنیک ها است.به اینصورت هیچگاه از رقبای هنری خود جا نمانده و وابسته به هیچکس نخواهید بود که مزیت بسیار بزرگی است.

هنرجوها در اموزشهای تکمیلی اکانت خود تکنیک 74 را دریافت نمایند.

برای مشاهده دموهای پریمیرپرو و تدوین سطح اول در بالای سایت وارد گزینه دمو شوید.