رفع مشکل کوچکتر بودن یا بزرگتر بودن فیلمها در پریمیرپرو

همکاران سوال پرسیدند که در نرم افزار میکس حرفه ای پریمیر پرو پیش می آید وقتی پروژه PAL-DV انتخاب می کنیم و زمانی که فیلم را در تایم لاین می گذاریم در پالت Program اندازه فیلم کوچکتر یا بزرگتر نمایش داده می شود دلیل آن چیست ؟

توجه نمائید که اول باید دقت شود که دوربین شما با چه فرمتی تصویربرداری نموده است ؟ به طور مثال دوربین PD-170 Sony با دو کیفیت DV , HDV تصویربرداری می نماید اگر شما با فرمت DV فیلم ضبط نموده باشید که در پروژه PAL-DV مشکلی برای تصویر شما از نظر اندازه بوجود نمی آید اما اگر با فرمت HDV ضبط نموده باشید و آنرا در پروژه PAL-DV وارد نمائید به دلیل اینکه فرمت و کیفیت و اندازه HDV ضبط شده شما بالاتر از فرمت DV می باشد تصویر شما در پالت Program بزرگتر بوده و مجبور هستید که آنرا کوچک نمائید از اینرو کیفیت شما نیز افت خواهد نمود.

نتیجه می گیریم که برای جلوگیری از بوجود آمدن این مشکل برای هر فرمتی در دوربین ، پروژه مناسب با آنرا در نرم افزار پریمیرپرو ایجاد کنیم یعنی برای مورد بالا زمانی که در حال ایجاد پروژه هستیم از لیست پروژه های جدید ابتدا به HDV رفته و گزینه HDV 720p25 را برای PAL انتخاب کرده و فیلم ها را مجددا وارد پریمیرپرو می نمائیم و خواهیم دید که کیفیت فیلم ها عالی و کاملا اندازه می باشد.

به تصویر زیر توجه نمائید :

آموزش میکس فیلم به صورت حرفه ای توسط پریمیر پرو