آموزش افترافکت و نجات پروژه هایی که خطای باز شدن و اجرا را میدهند

ae autosave recovey

به جرات میتوانیم بگوییم یکی از تلخ ترین لحظاتی که در حین کار با نرم افزارهای حرفه ای مانند افترافکت شاهد آن هستیم،البته هر نرم افزاری که مدت ها از وقت ما را میگیرد،آن است که در زمان اجرای پروزه ای که مدت ها برای آن زحمت کشیده ایم یکدفعه خطای خراب شدن و باز نشدن را میدهد!

چقدر است تلخ است آن لحظه که ساعت ها در افترافکت کامپوزیشن انجام داده و تکنیک به کار برده ایم اما ....

در این آموزش که ویژه هنرجویان دوره تجاری آموزش افترافکت ارائه شده کاملا فراخواهند گرفت تا خود را برای این اتفاق تلخ آماده نموده و حال آنکه در زمان این اتفاق براحتی این مشکل تلخ را از سر راه خود بر دارند.

این آموزش کاربردی را در مجموعه 03-شروع و شماره 25 را دریافت نمائید.