بزودی : فقط کاربران عضو دسترسی به بخش دانلود را خواهند داشت

سلام

در حال راه اندازی بخش دانلود در چندین سطح کاربری هستیم.

مطمئنا در بخش دانلود فقط امکاناتی که دارای کاربردی موثر در کار شما را داشته باشد قرار خواهیم داد.

این امکانات پس از بررسی های مکرر گذاشته خواهند شد

اگر فرصت اجازه دهد شاید بتوانیم فایلهای آموزشی هم در خصوص کار با نرم افزارهای دانلودی قرار دهیم.

بخش دانلود به چند دسته تقسیم می شود :

  1. کاربران دارای عضویت عادی
  2. هنرآموزان دوره پیشرفته عکاسی در آتلیه
  3. هنرآموزان دوره حرفه ای عکاسی در آتلیه
  4. هنرآموزان دوره پیشرفته تدوین فیلم
  5. هنرآموزان دوره حرفه ای تدوین فیلم