از تاریخ 20-05-1398 قیمت آموزش تدوین واقعی فیلم با پریمیرپرو افزایش خواهد یافت.

آموزش فارسی پریمیر و آموزش فارسی تدوین فیلم با پریمیر

در پی بخش های متعددی که به محصول آموزش واقعی تدوین فیلم با پریمیرپرو تولید شده توسط مانی سافت افزوده شد ، مقرر گردید از تاریخ 20-05-1398 به بعد قیمت این محصول از 500 هزار تومان به 700 هزار تومان افزایش یابد.

زمانی که شروع به رکورد واقعیت های تدوین فیلم با پریمیرپرو تحت عنوان اموزش واقعی تدوین فیلم با پریمیرپرو نمودیم ، قرار شد که این آموزش فارسی تدوین با پریمیرپرو به 30 ساعت خاتمه یابد ، اما مدیریت مجموعه مانی سافت تصمیم گرفتند که روند تولید آموزش پریمیرپرو به سبک واقعی را ادامه دهند و تنها دلیل این کار تکامل و به نتیجه رسیدن هنرجوهای این محصول آموزش بود.

حال که این اطلاعیه را میخوانید باید بدانید که مدت زمان این آموزش پریمیر به 44 ساعت رسیده در چند روز آینده ساعاتی دیگر به آن افروده خواهد شد و در نهایت به تکامل خود میرسد.

با توجه به سبک این آموزش که استاد محمد ملکی آنرا هدایت نموده ، تمام افراد ، کاملا از صفر ، در طی مدت کوتاهی مانند بسیاری حرفه ای ها که سالها در حال فعالیت هستند ، میتوانند هنر واقعی تدوین فیلم را پیاده و پروژه های کوتاه و بلند را تولید نمایند.