با پریمیرپرو میتوانیم براحتی فیلم را سانسور کنیم با بخشی از فیلم را حذف کنیم که هم میتوانیم در فیلم برای سانسور شطرنجی ایجاد کنیم یا بلور کنیم یا سانسور فیلم را کلا حذف کنیم.

یکی از بهترین برنامه ها برای سانسور فیلم پریمیرپرو میباشد.

در فیلمهای سینمایی به دلایل زیاد سانسور فیلم با برنامه پریمیرپرو صورت میگیرد به این صورت که ممکن است نیاز باشد یک قسمت از فیلم کامل حذف شود یا بخشی از لوکیشن یا صحنه ی در حال پخش نیازمند بلور نمودن یا شطرنجی نمودن شود.

یکی از تکنیک های سانسور نمودن فیلم با پریمیرپرو روش شطرنجی نمودن یا بلور نمودن فیلم است،فرض کنیم روی دیوار در حال نمایش یک تصویر یا موضوعی است که نباید دیده شود ، در این شرایط باید بتوانیم سانسور با پریمیر را انجام دهیم.

یکی از سخت ترین مراحل سانسور فیلم با پریمیرپرو زمانی است که بخش سانسور شدنی متحرک باشد مانند یک خانم که یقیه لباسش بیش از حد باز است یا دامن کوتاه به تن دارد ، برای سانسور نمودن فیلم با پریمیر باید شناخت خیلی خوبی با افکت ها و لایه ها و قواعد تدوین با پریمیرپرو باشیم که بتوانیم بخش گفته شده و متحرک را براحتی در برنامه سانسور فیلم پریمیرپرو انجام دهیم.

یکی دیگر از انواع سانسور فیلم کات نمودن یا حذف کامل یک صحنه میباشد که در بسیاری از نرم افزارهای تدوین ساده و حرفه ای قابل انجام است بجز زمانی که اگر این حذف را انجام دهیم ممکن است به فیلم یا گویش در فیلم آسیب برسانیم.

ویدیو زیر که بصورت دمو بوده را مشاهده کنید.