در مورد امضای خلاق و هنری برای ژورنال عروس در این آموزش طراحی آلبوم دیجیتال عروس با ما باشید

14

امضای هنری در طراحی ژورنال عروس چه میزان موثر است ؟

آیا شما نیز مانند بسیاری دیگر تمایل دارید با لوگو و نام مجموعه استودیو و فعالیتتان مطرح و مشهور شود؟

آیا قصد دارید نام کارتان برند شود؟

بدانید که با این تکنیک موجب میشوید بیش از پیش در یاد و خاطر مشتریان طراحی البوم دیجیتال عروس خود ماندگار شوید!

در این اموزش 45 دقیقه ای فرا خواهید گرفت که از صفر چگونه امضای هوشمند و تغییر پذیر و البته اتوماتیک را نیز در طراحی ژورنالهای روشن و تیره خود استفاده نمائید،آنرا خلق نمائید و ....

 

نه دوبله ، نه زیرنویس ، نه شبیه سازی ، وقت و هزینه خود را تلف نکنید

تمام آموزشهای ویدیویی را که قبلا دیده اید فراموش کنید ، به شما اصول و تجربه را خواهیم آموخت