در مورد امضای خلاق و هنری برای ژورنال عروس در این آموزش طراحی آلبوم دیجیتال عروس با ما باشید

14

امضای هنری در طراحی ژورنال عروس چه میزان موثر است ؟

آیا شما نیز مانند بسیاری دیگر تمایل دارید با لوگو و نام مجموعه استودیو و فعالیتتان مطرح و مشهور شود؟

آیا قصد دارید نام کارتان برند شود؟

بدانید که با این تکنیک موجب میشوید بیش از پیش در یاد و خاطر مشتریان طراحی البوم دیجیتال عروس خود ماندگار شوید!

در این اموزش 45 دقیقه ای فرا خواهید گرفت که از صفر چگونه امضای هوشمند و تغییر پذیر و البته اتوماتیک را نیز در طراحی ژورنالهای روشن و تیره خود استفاده نمائید،آنرا خلق نمائید.