شروع اموزش اصولی تعویض اسمان در اموزش افترافکت به فارسی

32

تعویض اسمان در افترافکت یکی از مهمترین و حساسترین تکنیک هایی است که تولیدکننده کلیپ و موزیک ویدیو باید آنرا بخوبی دانسته و اجرا نماید.

بسیاری از کسانی که مدعی بلد بودن افترافکت هستند وقتی به اجرای این تکنیک میرسند سعی مینمایند به هر روش نا اصولی که شده آنرا اجرا نمایند که این اجرای انها به زمانهای طولانی و تست های مکرر ختم میشود.

حال هنرجویان مانی سافت این تکنیک را در سخت ترین شرایط در 5 دقیقه اجرا نموده و سربلند از اجرای تکنیک خود بیرون می آیند.