دومین دوره کلاس آموزش پریمیر

آموزش حضوری پریمیر شامل نصب پریمیر ، معرفی پریمیر ، تکنیک کات سینمایی در پریمیر و... میباشد

برخی افرادی که در کلاس حضوری پریمیر مانی سافت شرکت نموده اند

  1. آقای سعید محمدی
  2. آقای محمد امین احمری
  3. خانم پریسا حسینی
  4. خانم فریبا دلیلی
  5. خانم نوید

در کلاس گروهی پریمیر که هر از گاهی توسط مانی سافت در شهرهایی از ایران برگزار میشود نکاتی گفته میشود که ممکن است از آنها در پکیج آموزش پریمیر صحبتی نشده باشد و دلیل آن سوالاتی است که هنرآموز پریمیر از استاد محمد ملکی میپرسد.

مزیت های کلاس حضوری پریمیر فراوان هستند که میتوانیم به :

  • پرسیدن سوال در همان لحظه
  • خارج شدن از بحث آموزش پریمیر و ورود به بحث فیلمبرداری
  • روبرو شدن با مشکلات و رفع آنها

اشاره نمود.

دو روش اموزش حضوری پریمیر و اموزش ویدیویی پریمیر

مانی سافت برای اموزش پریمیر پکیج هایی را تولید نموده که به جرات میتوانیم بگوییم از کلاس حضوری پریمیر بسیار مفید و موثرتر هستند اینجا ، اما خب هنوز افرادی هستند که تمایل به دیدن اموزش ویدیویی پریمیر ندارد و میخواهند در کلاس اموزش پریمیر شرکت کنند.

برای هر دو دسته از افراد ، کلاس اموزش پریمیر و پکیج اموزش ویدیویی پریمیر از سوی ما مهیا میباشد و هر روش اموزش پریمیر دارای مزیت های خود میباشد ، فقط اینکه کلاس حضوری پریمیر همیشگی نیست.

خارج از بحث کلاس

یکی از نکات جالبی که در اموزش حضوری پریمیر وجود دارد و بارها با آن روبرو شده ایم ، پرسیدن سوالاتی است که نمیتوانم بگویم از پریمیر جدا هستند چون بحث فیلمبرداری و جلوه های ویژه از تدوین فیلم با پریمیر جدا نیستند،این سوالات در کلاس اموزش پریمیر پرسیده میشوند و نمیتوانم به هنراموز پریمیر پاسخی سر سری یا کوتاه یا گیج کننده بدهم ، پس با حوصله شروع به پاسخ سوال در کلاس پریمیر میکنیم ، از بحث آموزش پریمیر خارج میشویم ، ممکن است وارد نکات فیلمبرداری شویم ، ممکن است وارد بحث جلوه های ویژه شویم و این مزیت کلاس اموزش پریمیر است که هر از گاهی بدلیل سوال هنرجو خارج از بحث کلاس شویم و البته که دلچسب نیز میباشد.