پریمیرپرو در زمان اجرا خطای update your video display را نمایش میدهد

رفع مشکل اجرای پریمیرپرو و خطای update your video display

اگر در زمان اجرای پریمیرپرو خطایی با عنوان adobe premiere pro could not find any capable video play module.please update your video display drivers and start again روبرو شده اید،جای نگرانی نیست.

این مشکل در پریمیرپرو ارتباط مستقیم با کارت گرافیک شما بصورت نرم افزاری دارد.

موارد زیر را بررسی کنید

  1. ممکن است درایور کارت گرافیک شما نصب نباشد
  2. احتمالا درایور کارت گرافیک شما نصب هست اما نسخه قدیمی است،باید به سایت تولیدکننده درایور کارت گرافیک رفته و نسخه جدید درایور کارت گرافیک دستگاه خود را پیدا و دانلود و نصب کنید.
  3. این مورد بیشتر در لپ تاپ ها رخ میدهد ، به این دلیل که امروزه لپ تاپ ها دارای دو درایور هم زمان کارت گرافیک به نام اینتل intel hd و یکی از دو گزینه های nvidia یا amd میباشند که احتمالا یکی از این دو گزینه نصب نیستند.