طراحی حرفه ای جلد و برگه البوم دیجیتال عروس و ژورنال عروس به سبک اروپا

20

میرسیم به اجرای یک طرح بسیار زیبا و هوشمندانه برای جلد البوم دیجیتال عروس و ژورنال عروس.

تمام برگه های داخل البوم دیجیتال عروس یک طرف و طرح روی جلد آن نیز به یک طرف،جلد زورنال عروس باید بسیار ساده و شیک باشد.

در این اموزش که مدت زمان ان 40 دقیقه میباشد و جلد البوم دیجیتال در فتوشاپ بصورت اصولی و از ابتدا طراحی شده،هنرجو کاملا با رازهای اجرای ذرات معلق و وینت و تولید باکسهای هوشمند که بتواند یک تصویر را بصورت دلخواه به کادربندی های مساوی تقسیم بندی کند اشنا و مسلط میشود.

فرصت شرکت در دوره تجاری اموزش طراحی البوم دیجیتال عروس را از دست ندهید،هزینه این دوره روز به روز به دلیل ارزشمندتر شدن بالاتر میرود.