چگونه میتوانیم طول یا عرض اتاق یا فضای کاری را توسط آموزش طراحی ژورنال عروس یا آلبوم عروس افزایش دهیم؟

12

یکی از مشکلاتی که طراحان ژورنال عروس و آلبوم عروس و داماد اغلب با آن روبرو هستند عدم وجود ادامه عکس های گرفته شدن در طول یا عرض اتاق یا فضا هستند.

در این آموزش طراحی آلبوم دیجیتال عروس ساده اما بسیار کاربردی فراخواهید گرفت که چگونه وقتی از سمت راست و چپ فضای کافی برای ادامه طراحی وجود ندارد آنرا کاملا واقعی و به گونه ای که هیچ تفاوتی با اصل کار نداشته باشد را ایجاد نموده و فضای کاری و طراحی البوم عروس را افزایش دهید.

مسیر دریافت آموزش : ایجاد طرح و پروژه کامل شماره 12