در نورپردازی هر وسیله ای دارای وظیفه و برای هدف خاصی استفاده میشود

وظیفه اصلی رادیو فلاش در اتلیه،هماهنگ نمودن کلید شاتر یا همان کلید عکس گرفتن در دوربین است،به این صورت به محض اینکه کلید شاتر را فشار میدهیم نورهای استودیویی همزمان هر تعداد که باشند اصطلاحا آتش کرده و نور را به سمت سوژه پرتاب مینمایند.حال فرض کنیم از رادیو فلاش استفاده نکنیم،فلاش خود دوربین را فعلا نموده و عکس میگیریم،مشکل اینجاست که فلاش دوربین توانایی و قدرت نوردهی بسیار پایینی دارد و نمیتواند مانند فلاش های استودیویی پرتاب نور و از آن مهم تر یک نواخت بودن نور را ایجاد کند و ضمنا شما با استفاده از ردایو فلاش میتوانید همزمان 5 نور یا بیشتر را استفاده کنید چرا ؟ به این دلیل که در یک اتلیه نور از راست ، نور از چپ ، نور از بالا ، نور از پشت سر موجب زیباتر شدن عکس و نتیجه میگردد.

پس نتیجه میگیریم با استفاده از رادیو فلاش ، تعداد نورهای زیادی را همزمان میتوانیم استفاده کنیم و موجب شویم عکس ما بسیار عالی شود و مد نظر داشته باشید که تمام هنر یک عکاس در آتلیه یا استودیوهای عکاسی،مدیریت و تفکیک و اجرای یک نوپردازی خیلی خوب است که اگر آنرا درست رعایت نکنید نتیجه اغلب مطلوب نبوده و سوالات زیاد و همیشگی در ذهن عکاس بجا گذاشته و از همه مهمتر مشتری نیز متوجه تفاوت کار شما با سایرین میگردد.

نتیجه دوم اینکه فلاش های روی دوربین به تنهایی قادر به این نوردهی نبوده و پرتاب نور بسیار ضعیف تری را داشته و برای مصارف دیگری مورد استفاده قرار میگیرند.

امیدواریم پاسخ مناسبی به کسانی که در این خصوص سوال دارند داده باشیم.