چگونگی اجرای وورک فلو یک مت پینتینگ اصولی در افترافکت را بیاموزید

matte p 02

همانطور که نرم افزار افترافکت و آموزش افترافکت بصورت حرفه ای دارای اصولی و استاندارهای خود میباشد،اجرای یک مت پینتینگ matte painting حرفه ای هم نیازمند اجرای اصول مرتب و قوانین خود میباشد.

اگر اینگونه تصور میکنید که اجرای یک پروزه مت پینتینگ و ترکیب تصاویر به اینصورت است که سریع ماسک زده و زنگ بدهید و تمام است،سخت در اشتباه هستید و باید بدانید اجرای یک پروژه مت پینتینگ واقعی در افترافکت نیازمند طی مراحل اصولی آن میباشد.

در این آموزش مراحل اجرای مت پینتینگ Matte painting در آموزش افترافکت به نمایش گذاشته شده است تا برای همیشه از سردرگمی چگونگی اجرای آن خلاص شوید.

مشاهده دوره افترافکتس بصورت کامل