در پریمیرپرو چرا وقتی بر روی تایتل افکت deep to black میگذاریم،ترانسیشن روی کل فیلم تاثیر میگذارد؟

همانطور که از نام ترانسیشن در پریمیرپرو پیداشت ، نامش مشکی عمیق است.

برای اینکه این مشکل رخ ندهد،شما باید بجای استفاده از deep to black در پریمیرپرو بر روی تایتل ، از ترانسیشن Cross Dissolve استفاده کنید تا عملیات فید همانند deep to black  انجام شود و لایه های زیر سیاه نشوند.

 

نه دوبله ، نه زیرنویس ، نه شبیه سازی ، وقت و هزینه خود را تلف نکنید

تمام آموزشهای ویدیویی را که قبلا دیده اید فراموش کنید ، به شما اصول و تجربه را خواهیم آموخت