در یک کلام تدوین غیر خطی فیلم

در واقع NLE مخفف None Linear Editing می باشد که همان معنای تدوین غیر خطی است.

برای توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید