اینترکات در واقع نوعی کات یا برش است که در زمینه تدوین فیلم با پریمیرپرو به تکرار آنرا انجام میدهید.

اینترکات چیست ؟

فرض کنید تصویر بسته ای رو رکورد کردیم که شخصی در اون تصویر هست و هیچ ارتباطی هم با اصل داستان کار ما نداره به این حالت حرکت اینترکات intercut می گیم که اون رو حذف نمیکنیم و در واقع به نوعی تکمیل کردن زمان کار با این نوع صحنه هست میشه گفت مکمل کار هست .

 

نه دوبله ، نه زیرنویس ، نه شبیه سازی ، وقت و هزینه خود را تلف نکنید

تمام آموزشهای ویدیویی را که قبلا دیده اید فراموش کنید ، به شما اصول و تجربه را خواهیم آموخت