جلوگیری از ویرایش همزمان تایتل ها در پریمیرپرو در زمان ویرایش

این قائده ادوبی پریمیرپرو میباشد که تایتل ها در زمان ویرایش اگر اولی را ویرایش کنید دومی نیز ویرایش خواهد شد.

در پریمیرپرو تنها راه حل این است که وقتی از تایتل اول یک کپی تهیه نمودید،در پنجره پروجکت،نام تایتل دوم را ویرایش کنید.

به این روش ارتباط دو تایتل از بین رفته و میتوانید جداگانه آنها را ویرایش کنید.

 

نه دوبله ، نه زیرنویس ، نه شبیه سازی ، وقت و هزینه خود را تلف نکنید

تمام آموزشهای ویدیویی را که قبلا دیده اید فراموش کنید ، به شما اصول و تجربه را خواهیم آموخت