نسخه جدید فتوشاپ را نصب کردم اما برنامه Camera Raw هنوز نسخه قدیمی هست

فرض کنیم روی سیستم فتوشاپ نسخه جدید را دارید، وقتی که فتوشاپ نسخه قدیمی تر را نصب نمائید برنامه Camera Raw به نسخه پایینتر اصطلاحا دان گرید یعنی تنزل خواهد نمود حتی اگر نرم افزار نسخه قدیمی تر را حذف هم کنید و دوباره نسخه جدید را نصب کنید مشکل ممکن است پابرجا بماند. برای رفع این مورد در این لینک https://manicontent.com/product/raw جدیدترین نسحه Camera Raw را دانلود کنید، فتوشاپ را ببندید و برنامه دانلود شده را نصب کنید. مشکل برطرف خواهد شد.