اکانت اکانت

کنترل از راه دور

ردیف عنوان توضیحات دانلود
1

نرم افزار انی دسک Anydesk ویندوز

2

نرم افزار انی دسک Anydesk مک

نرم افزار انی دسک Anydesk ویندوز

این برنامه برای زمانی است که مانی سافت از راه دور به سیستم شما متصل شود.   ...

نرم افزار انی دسک Anydesk مک

دانلود نسخه های قدیمی تر https://macdownload.informer.com/anydesk/versions/ ...

مشاوره های رایگان

صفحاتی به عنوان راهنما ایجاد نموده ایم که روشنی بخش مسیر یادگیری شما باشند. با مشاهده آنها قبل از هرکاری تصمیمات بهتری خواهید گرفت.

پکیج های آموزشی ممتد

برای رسیدن به موفقیت، پله های یادگیری را در قالب پکیج آموزشی ساخته ایم. با روشی نوین و دقیق، در زمانی کوتاه از صفر تا فراتر به اهداف خود خواهید رسید.