پکیجهای آموزشی
Loading...

کنترل از راه دور

ردیف عنوان توضیحات دانلود
1

نرم افزار راسدسک برای ویندوز 64 بیت

2

نرم افزار انی دسک Anydesk ویندوز

3

نرم افزار انی دسک Anydesk برای مک

نرم افزار راسدسک برای ویندوز 64 بیت

لینک سایت اصلی https://rustdesk.com/ ...

نرم افزار انی دسک Anydesk ویندوز

این برنامه برای زمانی است که مانی سافت از راه دور به سیستم شما متصل شود.   ...

نرم افزار انی دسک Anydesk برای مک

دانلود نسخه های قدیمی تر https://macdownload.informer.com/anydesk/versions/ ...