Loading...
اکانت اکانت

جستجو در محتویات فایلهای ویندوزی AstroGrep

گاها لازم داریم که درون بسیاری از فایلهای نوشتاری مانند اکسل، وورد، برنامه نویسی، را هم جستجو کنیم. ویندوز با انجام تنظیماتی این قابلیت را ایجاد خواهد نمود اما سرعت و کارایی این نرم افزار را ندارد. از این برنامه استفاده نمودیم و موجب شد ساعتها وقت ما صرف جویی شود. شاید روی برای شما نیز لازم شود. پس از نصب، مسیرجستجو را مشخص نموده، کلمات را وارد و جستجو را آغاز کنید. در لیست، روی هر فایل کلیک کنید محتویات هدف شما را نمایش خواهد داد.