اکانت اکانت

تغییرنام دسته جمعی فایلها در ویندوز

برنامه را دانلود، نصب نموده و توسط فایل سریال فعال کنید.

تعدادی فایل را در یکی از پوشه ها با موس انتخاب کنید، گزینه Better File Rename را انتخاب نموده و براحتی همه نامها را به صورت گروهی ویرایش کنید.

مشاوره های رایگان

صفحاتی به عنوان راهنما ایجاد نموده ایم که روشنی بخش مسیر یادگیری شما باشند. با مشاهده آنها قبل از هرکاری تصمیمات بهتری خواهید گرفت.

پکیج های آموزشی ممتد

برای رسیدن به موفقیت، پله های یادگیری را در قالب پکیج آموزشی ساخته ایم. با روشی نوین و دقیق، در زمانی کوتاه از صفر تا فراتر به اهداف خود خواهید رسید.