حساب کاربری اکانت

شناسایی PAL یا NTSC بودن ویدیو

این نرم افزار کاملا رایگان است که به شما در زمینه ی شناسایی مشخصات یک فایل ویدیویی مخصوصا اینکه پال است یا ان تی اس سی کمک خواهد نمود. مقاله ندانسته های پال یا ان تی اس سی را مطالعه نمائید.

گفتگو با کارشناسان0