حساب کاربری اکانت

شناسايي PAL يا NTSC بودن ويديو

اين نرم افزار کاملا رايگان است که به شما در زمينه ي شناسايي مشخصات يک فايل ويديويي مخصوصا اينکه پال است يا ان تي اس سي کمک خواهد نمود. مقاله ندانسته هاي پال يا ان تي اس سي را مطالعه نمائيد.

گفتگو با کارشناسان0