حساب کاربری اکانت
0

شناسایی PAL یا NTSC بودن ویدیو

فیلتر جعبه ابزار

این نرم افزار کاملا رایگان است که به شما در زمینه ی شناسایی مشخصات یک فایل ویدیویی مخصوصا اینکه پال است یا ان تی اس سی کمک خواهد نمود. مقاله ندانسته های پال یا ان تی اس سی را مطالعه نمائید.