حساب کاربری اکانت
0
محدوده جستجو را انتخاب کنید

بررسی هارد دیسک برای وجود بدسکتور Bad Sector در ویندوز

فیلتر جعبه ابزار

از این نرم افزار برای آزمایش هارد دیسک در مورد وجود بد سکتور استفاده می شود. توضیحات کاملتر در صفحه دلایل گیر کردن، کند شدن، هنگ و بسته شدن نرم افزار تدوین فیلم نوشته شده.

چت آنلاین0