0
حساب کاربری اکانت

تفاهم نامه تولید و ساخت ویدیو

مستندات مستندات
1400/07/19
560 بار

محتوای این تفاهم نامه توسط مانی سافت تبیین و ویرایش شده است. برای هنرجوها و مخاطبین مانی سافت که قصد دارند با افراد و مشتریان وارد قرارداد تولید ویدیو شوند. نمونه ای اولیه و کاربردی که شما و مشتری خود می توانید به آن گزینه هایی دیگر را نیز اضافه کنید. لطفا برای محافظت از خود و مشتری تان، حتما تفاهم نامه را امضا کنید. اگر نکته و سوالی داشتید با کارشناس آنلاین همین سایت در ارتباط باشید.