پکیجهای آموزشی
Loading...

همه چیز درباره COLOR GAMUT گسترده رنگ - REC709
- RGB - sRGB - REC2020

آیا این ویدیو مفید بود؟ خیر 1
9 دقیقه 25 تیر، 1402 مجموعه : مفهومی
در این ویدیو توضیحات دقیقی درباره COLOR GAMUT گسترده رنگ - REC709 - RGB - sRGB - REC2020 داده شده است. با دانستن نکات این ویدیو پی به مشکلاتی خواهید برد که ممکن است تا قبل از این داشته اید و اکنون بی ...

در این ویدیو توضیحات دقیقی درباره COLOR GAMUT گسترده رنگ - REC709 - RGB - sRGB - REC2020 داده شده است.

با دانستن نکات این ویدیو پی به مشکلاتی خواهید برد که ممکن است تا قبل از این داشته اید و اکنون بیشتر میدانید.

اگر عکاس یا تدوینگر یا طراح یا فیلمبردار هستید بهتر است با موضوعات این ویدیو بخوبی آشنا باشید.

نکات این ویدیو در اصلاح رنگ عکس و فیلم، درجه بندی رنگ عکس و فیلم وانتخاب مانیتور برای اینکارها بسیار مهم است.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر