پکیجهای آموزشی
Loading...

تکنیک تبدیل روز و روشنایی به شب و تاریکی
با پریمیر پرو - آموزش حرفه ای

آیا این ویدیو مفید بود؟ خیر 2
5 دقیقه 07 مرداد، 1402 مجموعه : آموزش پریمیر پرو
در این آموزش با تکنیک حرفه ای تبدیل روز به شب در نرم افزار پریمیر پرو آشنا میشوید. میتوانید ویدیویی که در روز فیلمبرداری شده است را به تاریکی و شب تغییر دهید. این تکنیک در بسیاری از ویدیوها به سادگی ا ...

در این آموزش با تکنیک حرفه ای تبدیل روز به شب در نرم افزار پریمیر پرو آشنا میشوید. میتوانید ویدیویی که در روز فیلمبرداری شده است را به تاریکی و شب تغییر دهید. این تکنیک در بسیاری از ویدیوها به سادگی انجام میشود ولی در برخی ویدیوها ممکن است کمی چالش داشته باشد و سخت شود و در برخی دیگر ممکن است که اصلا نشود.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر