پکیجهای آموزشی
Loading...

معرفی یک کالوریست

آیا این ویدیو مفید بود؟ خیر 2
29 دقیقه ارديبهشت، 1399 مجموعه : مفهومی
کالوریست کیست؟ کسی که در شناخت رنگ و نور یک متخصص است. کسی که با دیدن یک ویدیو براحتی متوجه میشود در کانالهای رنگی و نور آن چه تغییراتی انجام شده کسی که هیچ نیازی به استفاده از افکت رنگ آماده یا پر ...

کالوریست کیست؟

کسی که در شناخت رنگ و نور یک متخصص است.

کسی که با دیدن یک ویدیو براحتی متوجه میشود در کانالهای رنگی و نور آن چه تغییراتی انجام شده

کسی که هیچ نیازی به استفاده از افکت رنگ آماده یا پریست نخواهد داشت

کسی که در استاندارد سازی نور و رنگ ماهر است

کسی که در ایجاد احساس با ویدیو یک خبره است

کسی که امکان ندارد رنگی را ببیند و نتواند آنرا در چهارچوب قوانین رنگ و نور بسازد

این ویدیو مقدمه ای است بر پکیج آموزش کالوریست که با پریمیر ساخته شده است.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر