پکیجهای آموزشی
Loading...

چرا و چگونه

مجموعه ای از پرسش و پاسخ نرم افزارهای طراحی و تدوین.

آیا میتوان مقدار بیت رنگ در مانیتور را کم و زیاد کرد؟

27 تیر، 1402 مجموعه : ساخت ویدیو

اگر مانیتور به طور مثال دارای 10 بیت رنگ باشد، در تنظیمات کارتهای گرافیکی انویدیا و ای ام دی، میتوان آنرا به 8 یا 6 کاهش داد اما در همین مانیتور نمیتوان آنرا به 12 بیت افزایش داد چون این مقدار بیت را ندارد که نمایش دهد.

آیا این صفحه مفید بود؟
خیر 0