پکیجهای آموزشی
Loading...

چرا و چگونه

مجموعه ای از پرسش و پاسخ نرم افزارهای طراحی و تدوین.
فیلمورا

علت خطای خروجی فیلمورا با عنوان Validating resources : please wait a mpment

19 شهریور، 1402 مجموعه : فیلمورا

اگر در نرم افزار فیلمورا و حین خروجی گرفتن با خطای Validating resources : please wait a mpment مواجه شدین، قبل از خروجی گرفتن، اینترنت سیستم را قطع کنید و یا با فایروال مانع از اتصال کامل این نرم افزار به اینترنت شوید.

آیا این صفحه مفید بود؟
خیر 1