پکیجهای آموزشی
مانی سافت Manisoft
پکیج های آموزش ساخت ویدیو تولید محتوا با نرم افزار کمتازیا Camtasia

پکیج های آموزش ساخت ویدیو تولید محتوا با
نرم افزار کمتازیا Camtasia
پکیج های آموزش ساخت ویدیو تولید
محتوا با نرم افزار کمتازیا Camtasia

در این بخش انواع دوره های آموزشی یادگیری و ساخت ویدیو و ضبط صفحه نمایش از مبتدی تا فراتر با نرم افزار کمتازیا قرار دارند.

در این بخش انواع دوره های آموزشی یادگیری و ساخت ویدیو و ضبط صفحه نمایش از مبتدی تا فراتر با نرم افزار کمتازیا قرار دارند.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
در این بخش انواع دوره های آموزشی یادگیری و ساخت ویدیو و ضبط صفحه نمایش از مبتدی تا فراتر ب ...

در این بخش انواع دوره های آموزشی یادگیری و ساخت ویدیو و ضبط صفحه نمایش از مبتدی تا فراتر با نرم افزار کمتازیا قرار دارند.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
2 دوره، 05 ساعت و 53 دقیقه و مبلغ 2
حذف فیلترها
2 دوره، 05 ساعت و 53 دقیقه و مبلغ 2

فیلترها

موضوع
سطح آموزش
نوع پکیج
Loading...
Loading...

رویدادها

از سراسر مانی سافت