پکیجهای آموزشی
مانی سافت Manisoft
سایر پکیجهای آموزشی مانی سافت

سایر پکیجهای آموزشی مانی سافت سایر پکیجهای آموزشی مانی سافت

پکیج و دوره هایی که به شما کار با ابزارها و دوربین های مرتبط با عکاسی و ساخت ویدیو را آموزش میدهند.

پکیج و دوره هایی که به شما کار با ابزارها و دوربین های مرتبط با عکاسی و ساخت ویدیو را آموزش میدهند.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
پکیج و دوره هایی که به شما کار با ابزارها و دوربین های مرتبط با عکاسی و ساخت ویدیو را آموز ...

پکیج و دوره هایی که به شما کار با ابزارها و دوربین های مرتبط با عکاسی و ساخت ویدیو را آموزش میدهند.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
2 دوره، 04 ساعت و 42 دقیقه و مبلغ 2
حذف فیلترها
2 دوره، 04 ساعت و 42 دقیقه و مبلغ 2

فیلترها

موضوع
سطح آموزش
نوع پکیج
Loading...
Loading...

رویدادها

از سراسر مانی سافت