پکیجهای آموزشی
آموزش وسایل فیلمبرداری و عکاسی و ساخت ویدیو

آموزش وسایل فیلمبرداری و عکاسی و ساخت ویدیو آموزش وسایل فیلمبرداری و عکاسی و
ساخت ویدیو

پکیج و دوره هایی که به شما کار با ابزارها و دوربین های مرتبط با عکاسی و ساخت ویدیو را آموزش میدهند.

پکیج و دوره هایی که به شما کار با ابزارها و دوربین های مرتبط با عکاسی و ساخت ویدیو را آموزش میدهند.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
پکیج و دوره هایی که به شما کار با ابزارها و دوربین های مرتبط با عکاسی و ساخت ویدیو را آموز ...

پکیج و دوره هایی که به شما کار با ابزارها و دوربین های مرتبط با عکاسی و ساخت ویدیو را آموزش میدهند.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
4 دوره، 20 ساعت و 50 دقیقه و مبلغ 4
حذف فیلترها
4 دوره، 20 ساعت و 50 دقیقه و مبلغ 4
Loading...
Loading...