پکیجهای آموزشی
مانی سافت Manisoft
مدیریت عکسها و ویرایش حرفه ای با لایتروم کلاسیک

مدیریت عکسها و ویرایش حرفه ای با لایتروم
کلاسیک
مدیریت عکسها و ویرایش حرفه ای
با لایتروم کلاسیک

در این بخش انواع دوره های آموزشی ادیت و ویرایش عکس از مبتدی تا فراتر با نرم افزار لایتروم کلاسیک قرار دارند.

در این بخش انواع دوره های آموزشی ادیت و ویرایش عکس از مبتدی تا فراتر با نرم افزار لایتروم کلاسیک قرار دارند.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
در این بخش انواع دوره های آموزشی ادیت و ویرایش عکس از مبتدی تا فراتر با نرم افزار لایتروم ...

در این بخش انواع دوره های آموزشی ادیت و ویرایش عکس از مبتدی تا فراتر با نرم افزار لایتروم کلاسیک قرار دارند.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
1 دوره، 11 ساعت و 05 دقیقه و مبلغ 1
حذف فیلترها
1 دوره، 11 ساعت و 05 دقیقه و مبلغ 1

فیلترها

موضوع
سطح آموزش
نوع پکیج
Loading...
Loading...

رویدادها

از سراسر مانی سافت