اکانت اکانت
دوره های آموزشی فیلمورا

دوره های آموزشی فیلمورا

در این بخش انواع دوره های آموزشی یادگیری تدوین فیلم و تکنیک های ویدیویی از مبتدی تا فراتر با نرم افزار فیلمورا قرار دارند.

2 دوره، 10 ساعت و 53 دقیقه و مبلغ 2
حذف فیلترها
2 دوره، 10 ساعت و 53 دقیقه و مبلغ 2
Loading...
Loading...