پکیجهای آموزشی
مانی سافت Manisoft

دوره آموزش فیلمبرداری و نورپردازی پرده سبز (کروماکی) در
اتاق و محل کار از صفر تا گرفتن فیلم
خوب

یاد بگیرید که چگونه از سوژه، با پرده سبز فیلم بگیرید و برای تغییر بکگراند در ویدیو و فیلم از آن استفاده کنید تکنیک کروماکی Chroma key را بیاموزید
25% 3,990,000 ریال 2,992,500 ریال

معرفی دوره

این اولین پکیج و دوره آموزشی مانی سافت در مورد نحوه راه اندازی و تنظیمات و ابزارهای لازم برای استودیو کروماکی پرده سبز در خانه و اتاق محل کار میباشد.

این پکیج آموزش برای افرادی که میخواهند با کمترین امکانات، تولید محتوا بسازند و پرده سبز ضبط کنند بسیار مفید است. تمام نکات مهم برای ضبط کرده سوژه در مقابل پرده سبز از نورپردازی تا تنظیمات دوربین گفته شده است.

یک قدم از تولید محتوا.

یکی از نقطه ضعف های بسیاری از تولید کنندگان محتوا، نداشتن بکگراندهای متنوع در ویدیوهایشان میباشد. نقطه ضعف دیگر این افراد، وجود بکگراندهای نامناسب در ویدیوهاست. با چند دقیقه دیدن آموزشهای این پکیج براحتی میتوانید یک ویدیو با پرده سبز و با کمترین مشکلات ضبط کرده و محتوای خود را حرفه ای تر ارائه کنید.

اتاق منزل و اتاق کار.

همه افراد یک استودیو یا فضای کار اختصاصی ندارند که بخواهند مانند تیم های حرفه ای فیلمسازی از آن استفاده کنند و همچنین بسیاری افراد دیگر ویدیوهایشان در حد تولید محتوایی است که در شبکه های مجازی و یا سایت های اینترنتی به نمایش گذاشته شود. با نکاتی که می آموزید و مشورت هایی که از استاد دوره میگیرید، با کمترین هزینه در یک اتاق کوچک خانه یا محل کار، یک استودیو خیلی خوب برای ضبط پرده سبز راه اندازی میکنید.

نورپردازی پرده سبز.

یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان محتوا، ضبط کرده ویدیوهای پرده سبزی است که در حین ادیت ویدیو آنها را عذاب میدهد. بدون شک فقط تابش 2 نور و ضبط ویدیو نمیتواند یک ویدیو پرده سبز عالی را بوجود بیاورد. نکات دقیق نورپردازی است که میتوانند موجب این اتفاق خوب شوند. این نکات در پکیج گفته شده اند.

آینده نگری.

آموزشهای این پکیج به روشی گفته شده اند تا اگر در آینده بخواهید وارد مبحث حرفه ای کاربرد کروماکی در جلوه های ویژه و تدوین پیشرفته فیلم شوید با نکات پایه ای بصورت خیلی خوب آشنا شده باشید. پس از آن میتوانید با دیدن پکیج های بعدی سطح توانایی خود را بالا ببرید.

این اولین پکیج و دوره آموزشی مانی سافت در مورد نحوه راه اندازی و تنظیمات و ابزارهای لازم برای استودیو کروماکی پرده سبز در خانه و اتاق محل کار میباشد.

این پکیج آموزش برای افرادی که میخواهند با کمترین امکانات، تولید محتوا بسازند و پرده سبز ضبط کنند بسیار مفید است. تمام نکات مهم برای ضبط کرده سوژه در مقابل پرده سبز از نورپردازی تا تنظیمات دوربین گفته شده است.

یک قدم از تولید محتوا.

یکی از نقطه ضعف های بسیاری از تولید کنندگان محتوا، نداشتن بکگراندهای متنوع در ویدیوهایشان میباشد. نقطه ضعف دیگر این افراد، وجود بکگراندهای نامناسب در ویدیوهاست. با چند دقیقه دیدن آموزشهای این پکیج براحتی میتوانید یک ویدیو با پرده سبز و با کمترین مشکلات ضبط کرده و محتوای خود را حرفه ای تر ارائه کنید.

اتاق منزل و اتاق کار.

همه افراد یک استودیو یا فضای کار اختصاصی ندارند که بخواهند مانند تیم های حرفه ای فیلمسازی از آن استفاده کنند و همچنین بسیاری افراد دیگر ویدیوهایشان در حد تولید محتوایی است که در شبکه های مجازی و یا سایت های اینترنتی به نمایش گذاشته شود. با نکاتی که می آموزید و مشورت هایی که از استاد دوره میگیرید، با کمترین هزینه در یک اتاق کوچک خانه یا محل کار، یک استودیو خیلی خوب برای ضبط پرده سبز راه اندازی میکنید.

نورپردازی پرده سبز.

یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان محتوا، ضبط کرده ویدیوهای پرده سبزی است که در حین ادیت ویدیو آنها را عذاب میدهد. بدون شک فقط تابش 2 نور و ضبط ویدیو نمیتواند یک ویدیو پرده سبز عالی را بوجود بیاورد. نکات دقیق نورپردازی است که میتوانند موجب این اتفاق خوب شوند. این نکات در پکیج گفته شده اند.

آینده نگری.

آموزشهای این پکیج به روشی گفته شده اند تا اگر در آینده بخواهید وارد مبحث حرفه ای کاربرد کروماکی در جلوه های ویژه و تدوین پیشرفته فیلم شوید با نکات پایه ای بصورت خیلی خوب آشنا شده باشید. پس از آن میتوانید با دیدن پکیج های بعدی سطح توانایی خود را بالا ببرید.

این اولین پکیج و دوره آموزشی مانی سافت در مورد نحوه راه اندازی و تنظیمات و ابزارهای لازم برای استودیو کروماکی پرده سبز در خانه و اتاق محل کار میباشد.

این پکیج آموزش برای افرادی که میخواهند با کمترین امکانات، تولید محتوا بسازند و پرده سبز ضبط کنند بسیار مفید است. تمام نکات مهم برای ضبط کرده سوژه در مقابل پرده سبز از نورپردازی تا تنظیمات دوربین گفته شده است.

یک قدم از تولید محتوا.

یکی از نقطه ضعف های بسیاری از تولید کنندگان محتوا، نداشتن بکگراندهای متنوع در ویدیوهایشان میباشد. نقطه ضعف دیگر این افراد، وجود بکگراندهای نامناسب در ویدیوهاست. با چند دقیقه دیدن آموزشهای این پکیج براحتی میتوانید یک ویدیو با پرده سبز و با کمترین مشکلات ضبط کرده و محتوای خود را حرفه ای تر ارائه کنید.

اتاق منزل و اتاق کار.

همه افراد یک استودیو یا فضای کار اختصاصی ندارند که بخواهند مانند تیم های حرفه ای فیلمسازی از آن استفاده کنند و همچنین بسیاری افراد دیگر ویدیوهایشان در حد تولید محتوایی است که در شبکه های مجازی و یا سایت های اینترنتی به نمایش گذاشته شود. با نکاتی که می آموزید و مشورت هایی که از استاد دوره میگیرید، با کمترین هزینه در یک اتاق کوچک خانه یا محل کار، یک استودیو خیلی خوب برای ضبط پرده سبز راه اندازی میکنید.

نورپردازی پرده سبز.

یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان محتوا، ضبط کرده ویدیوهای پرده سبزی است که در حین ادیت ویدیو آنها را عذاب میدهد. بدون شک فقط تابش 2 نور و ضبط ویدیو نمیتواند یک ویدیو پرده سبز عالی را بوجود بیاورد. نکات دقیق نورپردازی است که میتوانند موجب این اتفاق خوب شوند. این نکات در پکیج گفته شده اند.

آینده نگری.

آموزشهای این پکیج به روشی گفته شده اند تا اگر در آینده بخواهید وارد مبحث حرفه ای کاربرد کروماکی در جلوه های ویژه و تدوین پیشرفته فیلم شوید با نکات پایه ای بصورت خیلی خوب آشنا شده باشید. پس از آن میتوانید با دیدن پکیج های بعدی سطح توانایی خود را بالا ببرید.

پیش نیاز

همه چیز از صفر توضیح داده میشود. کافی است بتوانید با دوربین فیلم ضبط کنید.

مخاطب هدف

هر فردی که میخواهد به نوعی وارد تولید محتوا شده و بجای دیوار پشت سرش، از بکگراندهای زیبا و مناسب با موضوع ویدیو استفاده کند.

 • 1.1.شناخت کروماکی و معنای فنی
 • 2.1.شناخت رنگ های کروماکی
 • 3.1.چرا سبز و آبی، چرا قرمز نه؟
 • 4.1.کدام رنگ برای اجرای کروماکی بهتر است و چرا؟
 • 5.1.بهترین رنگ های متضاد در کروماکی
 • 6.1.وسایل مورد نیاز اجرای تکنیک کروماکی
 • 7.1.قواعد نورپردازی و قرارگیری صحیح سوژه در کروماکی
 • 8.1.نکات مهم کروماکی قبل از ضبط ویدیو
 • 9.1.تنظیمات عمومی مهم در دروبین ها برای کروماکی بهتر
 • 10.1.تاثیر موضوع فوکس بر کروماکی بهتر
 • 11.1.ترفند و نکات مهم در ضبط کروماکی از موهای آشفته و شلوغ
 • 12.1.تکنیک مخفی تشخیص عیب های نورپردازی در کروماکی و رفع مشکلات
 • 13.1.هشدارهای مهم در اجرای کروماکی تمیز
 • 14.1.آنالیز مشکلات کروماکی پرده سبز پس از فیلمبرداری در پست پروداکشن، بخش اول
 • 15.1.آنالیز مشکلات کروماکی پرده سبز پس از فیلمبرداری در پست پروداکشن، بخش دوم
 • 16.1.مرور مراحل اجرای یک کروماکی تمیز با پرده سبز
متاسفیم !

در حال حاضر نظری جهت نمایش موجود نمی باشد.

بازخورد و نتایج خود از دوره را بنویسید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود

دوره های مرتبط

دوره ببین، تمرین کن، مسلط شو
Loading...

خدمات اصلی مانی سافت

شاید برخی خدمات ما مناسب کسب و کار شما باشد

تولید آموزشهای کاربردی

در این سایت برای نرم افزارهای تدوین فیلم ، طراحی ، کار با وسایل عکاسی و فیلمبرداری و تولید محتوا ، دوره های جامعی تولید نموده ایم. از قسمت پکیج آموزشی بالای سایت وارد شوید.

فروش لایسنس نرم افزار اوریجینال

از برنامه های ادوبی گرفته تا فیلمورا ، فاینال کات پرو ، داوینچی و سایر برنامه های مرتبط با طراحی و ساخت ویدیو. با خیالی آسوده از خرید ، هر کدام را میخواهید برایتان تهیه میکنیم.

همکاری در تولید و تدوین ویدیو

چنانچه ویدیو یا پروژه دارید و میخواهید تدوین و ویرایش آنها را برون سپاری کنید ، تیم مانی سافت آماده همکاری میباشد. از پروژه های ساده گرفته تا جلوه های ویژه. انواع تغییرات در ویدیوها.

طراحی سایت های حرفه ای

علاوه بر تخصص در زمینه های طراحی گرافیکی و تدوین ویدیو ، طی سالیان گذشته ، سایت های حرفه ای زیادی راه اندازی کردیم. با خیال راحت میتونید از خدمات طراحی و پشتیبانی فنی ما در این زمینه استفاده کنید.
پیام ویژه دارید