پکیجهای آموزشی
مانی سافت Manisoft
2 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید.

پکیج آموزش نحوه استفاده از کی فریم Keyframe در
پریمیر پرو - انیمیشن یا حرکت و موشن

خلاقیت در ساخت کلیپ با پریمیر پرو با استفاده از کی فریم و اجرای موشن و حرکت با این پکیج آموزش شروع می شود.
25% 2,990,000 ریال 2,242,500 ریال

معرفی دوره

در این دوره آموزشی پریمیر پرو با الفبای کاربردی نحوه استفاده از کی فریم keyframe برای اجرای انیمیشن در تدوین فیلم و ساخت ویدیو آشنا خواهید شد.

در 99 درصد پروژه های ویدیویی چه سینمایی و چه تبلیغاتی یا گزارشی، در عناوین و ویدیوها و تکنیک های حرفه ای از موشن یا حرکت توسط کی فریم استفاده فراوانی می شوند. استفاده از این قابلیت در پریمیر پرو موجب جذابتر شدن کلیپ شده و البته در بسیاری شرایط موجب خلق تکنیک های زیبایی نیز خواهد شد.

بسیاری از افراد خلاق و کسانی که موزیک ویدیو و کلیپ های تبلیغاتی میسازند در استفاده از کی فریم برای ایجاد انیمیشن از این پکیج و تکنیک های مرتبط آن شروع خواهند نمود. این افراد کسانی هستند که دیگر تدوینگران آنها را دنبال نموده و میخواهند بدانند که چگونه تکنیک ها را اجرا میکنند. 

شما هم میتوانید یکی از این افراد خلاق باشید.

چند پرسش و پاسخ

اگه فقط چند ویدیو ایمپورت میشود، پشت سر هم قرار میگیرد، افکت رنگی اعمال میشود، یک نوشته ساده هم در میگردد پس لازم نیست.

اما اگر قرار است از این فراتر بروید و کسب درآمد کنید یا کلیپ های زیبا بسازید، یادگیری آن لازم خواهد شد.

کلمه موشن یعنی حرکت. هدف از تولید این پکیج، یادگیری و اجرای انواع حرکت در پریمیر پرو می باشد که الفبای اصلی آن توضیح داده شده است. ایده پردازی هایی هم اجرا شده تا ذهن تدوینگر بازتر شود.

پس از این مرحله میتوانید پکیج اختصاصی موشن گرافیک را نیز تهیه کنید. صفحه پکیج آموزشی تکنیک های موشن گرافیک تبلیغاتی در پریمیر پرو را مشاهده نمایید.

بله خیلی زیاد. اساس جذابیت های این نوع ویدیوها استفاده فراوان از انیمیشن با کی فریم است.

در موزیک ویدیو اینترو و اوتروها قرار میگیرند که در آن استفاده می شود. از تکنیک های فراوانی برای جذابیت در نور و رنگ استفاده میشود که انیمیشن باعث اجرای آنها میشود. از ماسک استفاده فراوانی خواهد شد که بدون کی فریم شدنی نیست.

یک فیلم عروسی علاوه بر تمام سکانس هایی که دارد ، به واسطه کلیپ های فرمالیته و زیبایی در آن قرار میگیرد دست کمی از یک فیلم سینمایی یا موزیک ویدیو ممکن است نداشته باشد. بدون شک تدوینگر برای اجرای خلاقیت در تکنیک ها حتما باید از انیمیشن کمک بگیرد.

صفحه آموزش پریمیر پرو 10، میکس فیلم عروسی و ساخت کلیپ فرمالیته از صفر را نیز مشاهده کنید.

بله البته. شما هر چیزی که با این پکیج آموزش در پریمیر پرو ساخته شود امکان گرفتن خروجی بصورت گیف امکان پذیر است.

در یکی از بخش های این پکیج به صورت کامل در مورد یک ایده کلیپ عکس آموزش داده شده است که میتواند یک جرقه برای ساخت انواع کلیپ های عکس شود.

در این دوره آموزشی پریمیر پرو با الفبای کاربردی نحوه استفاده از کی فریم keyframe برای اجرای انیمیشن در تدوین فیلم و ساخت ویدیو آشنا خواهید شد.

در 99 درصد پروژه های ویدیویی چه سینمایی و چه تبلیغاتی یا گزارشی، در عناوین و ویدیوها و تکنیک های حرفه ای از موشن یا حرکت توسط کی فریم استفاده فراوانی می شوند. استفاده از این قابلیت در پریمیر پرو موجب جذابتر شدن کلیپ شده و البته در بسیاری شرایط موجب خلق تکنیک های زیبایی نیز خواهد شد.

بسیاری از افراد خلاق و کسانی که موزیک ویدیو و کلیپ های تبلیغاتی میسازند در استفاده از کی فریم برای ایجاد انیمیشن از این پکیج و تکنیک های مرتبط آن شروع خواهند نمود. این افراد کسانی هستند که دیگر تدوینگران آنها را دنبال نموده و میخواهند بدانند که چگونه تکنیک ها را اجرا میکنند. 

شما هم میتوانید یکی از این افراد خلاق باشید.

چند پرسش و پاسخ

اگه فقط چند ویدیو ایمپورت میشود، پشت سر هم قرار میگیرد، افکت رنگی اعمال میشود، یک نوشته ساده هم در میگردد پس لازم نیست.

اما اگر قرار است از این فراتر بروید و کسب درآمد کنید یا کلیپ های زیبا بسازید، یادگیری آن لازم خواهد شد.

کلمه موشن یعنی حرکت. هدف از تولید این پکیج، یادگیری و اجرای انواع حرکت در پریمیر پرو می باشد که الفبای اصلی آن توضیح داده شده است. ایده پردازی هایی هم اجرا شده تا ذهن تدوینگر بازتر شود.

پس از این مرحله میتوانید پکیج اختصاصی موشن گرافیک را نیز تهیه کنید. صفحه پکیج آموزشی تکنیک های موشن گرافیک تبلیغاتی در پریمیر پرو را مشاهده نمایید.

بله خیلی زیاد. اساس جذابیت های این نوع ویدیوها استفاده فراوان از انیمیشن با کی فریم است.

در موزیک ویدیو اینترو و اوتروها قرار میگیرند که در آن استفاده می شود. از تکنیک های فراوانی برای جذابیت در نور و رنگ استفاده میشود که انیمیشن باعث اجرای آنها میشود. از ماسک استفاده فراوانی خواهد شد که بدون کی فریم شدنی نیست.

یک فیلم عروسی علاوه بر تمام سکانس هایی که دارد ، به واسطه کلیپ های فرمالیته و زیبایی در آن قرار میگیرد دست کمی از یک فیلم سینمایی یا موزیک ویدیو ممکن است نداشته باشد. بدون شک تدوینگر برای اجرای خلاقیت در تکنیک ها حتما باید از انیمیشن کمک بگیرد.

صفحه آموزش پریمیر پرو 10، میکس فیلم عروسی و ساخت کلیپ فرمالیته از صفر را نیز مشاهده کنید.

بله البته. شما هر چیزی که با این پکیج آموزش در پریمیر پرو ساخته شود امکان گرفتن خروجی بصورت گیف امکان پذیر است.

در یکی از بخش های این پکیج به صورت کامل در مورد یک ایده کلیپ عکس آموزش داده شده است که میتواند یک جرقه برای ساخت انواع کلیپ های عکس شود.

در این دوره آموزشی پریمیر پرو با الفبای کاربردی نحوه استفاده از کی فریم keyframe برای اجرای انیمیشن در تدوین فیلم و ساخت ویدیو آشنا خواهید شد.

در 99 درصد پروژه های ویدیویی چه سینمایی و چه تبلیغاتی یا گزارشی، در عناوین و ویدیوها و تکنیک های حرفه ای از موشن یا حرکت توسط کی فریم استفاده فراوانی می شوند. استفاده از این قابلیت در پریمیر پرو موجب جذابتر شدن کلیپ شده و البته در بسیاری شرایط موجب خلق تکنیک های زیبایی نیز خواهد شد.

بسیاری از افراد خلاق و کسانی که موزیک ویدیو و کلیپ های تبلیغاتی میسازند در استفاده از کی فریم برای ایجاد انیمیشن از این پکیج و تکنیک های مرتبط آن شروع خواهند نمود. این افراد کسانی هستند که دیگر تدوینگران آنها را دنبال نموده و میخواهند بدانند که چگونه تکنیک ها را اجرا میکنند. 

شما هم میتوانید یکی از این افراد خلاق باشید.

چند پرسش و پاسخ

اگه فقط چند ویدیو ایمپورت میشود، پشت سر هم قرار میگیرد، افکت رنگی اعمال میشود، یک نوشته ساده هم در میگردد پس لازم نیست.

اما اگر قرار است از این فراتر بروید و کسب درآمد کنید یا کلیپ های زیبا بسازید، یادگیری آن لازم خواهد شد.

کلمه موشن یعنی حرکت. هدف از تولید این پکیج، یادگیری و اجرای انواع حرکت در پریمیر پرو می باشد که الفبای اصلی آن توضیح داده شده است. ایده پردازی هایی هم اجرا شده تا ذهن تدوینگر بازتر شود.

پس از این مرحله میتوانید پکیج اختصاصی موشن گرافیک را نیز تهیه کنید. صفحه پکیج آموزشی تکنیک های موشن گرافیک تبلیغاتی در پریمیر پرو را مشاهده نمایید.

بله خیلی زیاد. اساس جذابیت های این نوع ویدیوها استفاده فراوان از انیمیشن با کی فریم است.

در موزیک ویدیو اینترو و اوتروها قرار میگیرند که در آن استفاده می شود. از تکنیک های فراوانی برای جذابیت در نور و رنگ استفاده میشود که انیمیشن باعث اجرای آنها میشود. از ماسک استفاده فراوانی خواهد شد که بدون کی فریم شدنی نیست.

یک فیلم عروسی علاوه بر تمام سکانس هایی که دارد ، به واسطه کلیپ های فرمالیته و زیبایی در آن قرار میگیرد دست کمی از یک فیلم سینمایی یا موزیک ویدیو ممکن است نداشته باشد. بدون شک تدوینگر برای اجرای خلاقیت در تکنیک ها حتما باید از انیمیشن کمک بگیرد.

صفحه آموزش پریمیر پرو 10، میکس فیلم عروسی و ساخت کلیپ فرمالیته از صفر را نیز مشاهده کنید.

بله البته. شما هر چیزی که با این پکیج آموزش در پریمیر پرو ساخته شود امکان گرفتن خروجی بصورت گیف امکان پذیر است.

در یکی از بخش های این پکیج به صورت کامل در مورد یک ایده کلیپ عکس آموزش داده شده است که میتواند یک جرقه برای ساخت انواع کلیپ های عکس شود.

 • 1.1.تنظیم اختصاصی محیط
 • 2.1.ایجاد، حذف، جابجایی، مدیریت گروهی کی فریم
 • 3.1.کاربرد مهم کی فریم کمکی
 • 4.1.قواعد انیمیشن های ترکیبی و چندگانه رایگان
 • 5.1.پروژه تمرینی عنوان با تکنیک کاربردی برگشت
 • 6.1.کاربرد لنگر در عناوین و کلیپ
 • 7.1.بازگشت به خانه و ترفند زمان دقیق
 • 8.1.انیمیشن لوگو با رفع مشکل اندازه اصلی و لنگر رایگان
 • 9.1.آغاز سرعت در زمان
 • 10.1.کاربرد ترکیبی ترنزیشن و نست در کی فریم
 • 11.1.پروژه عنوان نویسی خلاقانه چهارفصل
 • 12.1.شناخت و اهمیت استفاده از کی فریم در ماسک Mask
 • 13.1.اجرای تکنیک حرکات سینمایی دوربین و ساخت فوتو کلیپ
 • 14.1.کاربرد و ارتباط کی فریم در جلوه ها
 • 15.1.اهمیت توقف در حرکات دنباله دار
 • 16.1.انیمیشن بدون طی حرکات میانی
 • 17.1.مقایسه فنی سرعتها در زمان، حذف وقفه و گردش
 • 18.1.پروژه خلاقانه و ترکیبی سطرهای چهارگانه و تبدیل به واحد

بازخورد و نتایج خود از دوره را بنویسید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود
avatar
مصطفی آغاز کننده
سلام
اکثر نکات رو میدونستم اما به دیدنش می ارزید چون حالا دانسته هام اصولی و تکمیل شده.با تشکر از "مانی سافت" با آموزش های اصولی و کاربردیش

دوره های مرتبط

دوره ببین، تمرین کن، مسلط شو
31 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش سانسور فیلم با پریمیرپرو - تمام روشهای حرفه‌ای
30 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزشی پریمیر پرو برای اینستاگرام - موشن(پست/استوری) - تدوین محتوا
29 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش تدوین کامل تیزر تبلیغاتی با پریمیر پرو - تله فیلم پتروشیمی
28 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. آموزش قابلیتها و امکانات جدید نرم افزار پریمیر پرو - 2024
27 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پروژه کامل تدوین کلیپ سرعتی ماشین با پریمیر پرو - فستکار Fast car
26 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش نحوه استفاده شیب سرعت با پریمیر پرو - Speed Ramping بعلاوه ساخت پروژه کامل املاک
25 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. نحوه تدوین و ساخت کلیپ ساند دیزاین - Sound Design با پریمیر پرو - زیباشناسی صدا
24 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین مجیک بولت Magic Bullet در پریمیر پرو - تنظیم و ایجاد رنگ
23 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین ردجاینت یونیورس Universe در پریمیر پرو - ترنزیشن و افکت و موشن گرافیک
22 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش اکستنشن یا پلاگین پلورلایز PluralEyes در پریمیر پرو - سینک صدا
21 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین نیت ویدیو Neat Video در پریمیر پرو - کاهش نویز فیلم و حذف پرپر
20 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین بوریس کانتینیوم Continuum BCC در پریمیر پرو - جلوه ویژه و رنگ
19 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین بوریس موکا پرو Mocha در پریمیر پرو - روتوسکوپ و ترکینگ و حذف سوژه
17 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین بوریس سافایر Sapphire در پریمیر پرو - جلوه ویژه
16 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش موشن گرافیک در پریمیر پرو - خلاقیت و تکنیک و ایده پردازی
15 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش میکس فیلم عروسی و کلیپ فرمالیته با پریمیر پرو
14 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش روتوش چهره در ویدیو با پریمیر پرو
13 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش اصلاح/ تنظیم/درجه بندی حرفه ای رنگ در پریمیرپرو - کالریست/Colorist
12 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش تمام ویدیو افکت های پریمیر پرو - پری افکت
11 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش ماسک Mask پیشرفته در پریمیر پرو - تکنیک و خلاقیت
10 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین ترنزیشن فیلم ایمپکت در پریمیر پرو
9 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش نحوه کار با ترنزیشن های سکانسی در پریمیر پرو - هندی سیملس
8 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش نحوه تدوین پروژه های مصاحبه ای با پریمیر پرو
7 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش کار با صدا در پریمیر پرو - رفع مشکلات و افزایش کیفیت و کاهش نویز و ترمیم
6 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش قواعد استفاده از قالبهای آماده گرافیکی موگارت MOGRT در پریمیر پرو
5 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش مولتی کمرا یا تدوین چند دوربین بهمراه سینک صدا در پریمیر پرو - Multi camera
4 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش انواع کاربردهای مارک و نشانه در پریمیر پرو - Marker
3 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش نوشتن یا تایپ و گرافیک در پریمیر پرو - عنوان نویسی و تیتراژ و زیرنویس
1 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش مقدماتی و پایه ای پریمیر پرو - برای تازه کار یا مبتدی
Loading...

خدمات اصلی مانی سافت

شاید برخی خدمات ما مناسب کسب و کار شما باشد

تولید آموزشهای کاربردی

در این سایت برای نرم افزارهای تدوین فیلم ، طراحی ، کار با وسایل عکاسی و فیلمبرداری و تولید محتوا ، دوره های جامعی تولید نموده ایم. از قسمت پکیج آموزشی بالای سایت وارد شوید.

فروش لایسنس نرم افزار اوریجینال

از برنامه های ادوبی گرفته تا فیلمورا ، فاینال کات پرو ، داوینچی و سایر برنامه های مرتبط با طراحی و ساخت ویدیو. با خیالی آسوده از خرید ، هر کدام را میخواهید برایتان تهیه میکنیم.

همکاری در تولید و تدوین ویدیو

چنانچه ویدیو یا پروژه دارید و میخواهید تدوین و ویرایش آنها را برون سپاری کنید ، تیم مانی سافت آماده همکاری میباشد. از پروژه های ساده گرفته تا جلوه های ویژه. انواع تغییرات در ویدیوها.

طراحی سایت های حرفه ای

علاوه بر تخصص در زمینه های طراحی گرافیکی و تدوین ویدیو ، طی سالیان گذشته ، سایت های حرفه ای زیادی راه اندازی کردیم. با خیال راحت میتونید از خدمات طراحی و پشتیبانی فنی ما در این زمینه استفاده کنید.
پیام ویژه دارید