پکیجهای آموزشی
مانی سافت Manisoft
8 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید.

پکیج آموزش نحوه تدوین پروژه های مصاحبه ای با
پریمیر پرو

تدوین یک پروژه کاملا حرفه ای از نوع مصاحبه ای و گویشی که یکی از سخت ترین تدوینها میباشد را با پریمیر پرو تجربه خواهید نمود.
25% 4,990,000 ریال 3,742,500 ریال

معرفی دوره

در این پکیج آموزش پریمیر پرو با یکی از سخت ترین انواع تدوین فیلم، یعنی فیلم های مصاحبه ای و گویشی آشنا خواهید شد. دلیل انتخاب این پروژه برای پکیج، وجود پیچیدگی هایی است که در تدوین آن وجود دارد. 

در پکیج های قبلی، قواعد متعددی را آموخته اید و حالا وقت آن میرسد که هم از تمام دانسته های یاد گرفته شده استفاده کنید و هم وارد پروژه ای کامل و حرفه ای با پریمیر پرو شوید. سخت بودن این پروژه موجب آماده شدن شما تدوین های حرفه ای آینده میشود.

تدوین فیلم فقط کات زدن و افکت گذاشتن و دستکاری رنگ نیست بلکه نکات متعددی وجود دارد که یک تدوینگر واقعی باید آنها را بخوبی بداند.

تنها افرادی در اجرای تکنیک ها و قواعد گفته شده در این پروژه، موفق خواهند شد که پکیج های قبل از این ( پیش نیاز ) را مشاهده نموده باشند و در غیر اینصورت با سوالات متعددی روبرو می شوند که پاسخ آنها در قدم های قبلی خواهد بود.

در این پکیج آموزشی پریمیر پرو خواهید آموخت :

 • روش‌های پوشه‌بندی راش‌ها
 • اجرای مرحله خیلی مهم راف کات rough cut
 • اجرای مراحل فاین کات و درج توضیحات با سگمنت‌بندی
 • قواعد اجرای پانویس معرفی گوینده بصورت گرافیکی و انیمیشن
 • آشنایی با جامپ کات و ایجاد روان بودن جریان فیلم
 • پوشش جامپ کات با گرافیک اختصاصی
 • موضوع‌بندی کامل پروژه و اجرای عنوان گرافیکی موضوعی
 • اولویت‌بندی چیدمان کلیپ و گرافیک‌ها در ترک‌های تأثیرگذار
 • اصلاح رنگ راش‌ها بدون استفاده از ادجاست و تایم لاین با سرعت بیشتر و گروهی
 • کنترل و یکنواخت نمودن تمام گویش‌ها
 • استفاده از گرافیک‌های هشداری و اعلام‌کننده در حین تریم
 • تولید نمودار‌های گرافیکی و مفهومی به همراه موشن
 • مدیریت عناوین ترک‌های ویدیویی
 • نحوه اجرای موشن گرافیک مفهومی نمودار افزایش و کاهش
 • قواعد تولید چک لیست گرافیکی و استفاده از موشن گروهی
 • مرور سکانس‌ها برای پیدا کردن مشکلات و درج مجدد عناوین
 • نکاتی در خصوص تمیز نمودن صدای گویش
 • تکنیک‌های هوشمندسازی موزیک زمینه با گویش و عناوین موضوعی
 • مرور مراحل تدوین پروژه و شناخت مرحله اصلاح رنگ
 • اهمیت و نحوه اجرای اینترو و اوترو در تدوین
 • بهترین خروجی نهایی و کاهش حجم تا ۱۰ برابر کمتر

در تکنیک‌های انجام شده این پکیج، از افکت‌هایی مانند کراپ crop یا لاینیر‌ها linear استفاده نشده است.

راش کاملا خام و موزیک و تصویر برای تدوین کامل قرار داده شده اند.

در این پکیج آموزش پریمیر پرو با یکی از سخت ترین انواع تدوین فیلم، یعنی فیلم های مصاحبه ای و گویشی آشنا خواهید شد. دلیل انتخاب این پروژه برای پکیج، وجود پیچیدگی هایی است که در تدوین آن وجود دارد. 

در پکیج های قبلی، قواعد متعددی را آموخته اید و حالا وقت آن میرسد که هم از تمام دانسته های یاد گرفته شده استفاده کنید و هم وارد پروژه ای کامل و حرفه ای با پریمیر پرو شوید. سخت بودن این پروژه موجب آماده شدن شما تدوین های حرفه ای آینده میشود.

تدوین فیلم فقط کات زدن و افکت گذاشتن و دستکاری رنگ نیست بلکه نکات متعددی وجود دارد که یک تدوینگر واقعی باید آنها را بخوبی بداند.

تنها افرادی در اجرای تکنیک ها و قواعد گفته شده در این پروژه، موفق خواهند شد که پکیج های قبل از این ( پیش نیاز ) را مشاهده نموده باشند و در غیر اینصورت با سوالات متعددی روبرو می شوند که پاسخ آنها در قدم های قبلی خواهد بود.

در این پکیج آموزشی پریمیر پرو خواهید آموخت :

 • روش‌های پوشه‌بندی راش‌ها
 • اجرای مرحله خیلی مهم راف کات rough cut
 • اجرای مراحل فاین کات و درج توضیحات با سگمنت‌بندی
 • قواعد اجرای پانویس معرفی گوینده بصورت گرافیکی و انیمیشن
 • آشنایی با جامپ کات و ایجاد روان بودن جریان فیلم
 • پوشش جامپ کات با گرافیک اختصاصی
 • موضوع‌بندی کامل پروژه و اجرای عنوان گرافیکی موضوعی
 • اولویت‌بندی چیدمان کلیپ و گرافیک‌ها در ترک‌های تأثیرگذار
 • اصلاح رنگ راش‌ها بدون استفاده از ادجاست و تایم لاین با سرعت بیشتر و گروهی
 • کنترل و یکنواخت نمودن تمام گویش‌ها
 • استفاده از گرافیک‌های هشداری و اعلام‌کننده در حین تریم
 • تولید نمودار‌های گرافیکی و مفهومی به همراه موشن
 • مدیریت عناوین ترک‌های ویدیویی
 • نحوه اجرای موشن گرافیک مفهومی نمودار افزایش و کاهش
 • قواعد تولید چک لیست گرافیکی و استفاده از موشن گروهی
 • مرور سکانس‌ها برای پیدا کردن مشکلات و درج مجدد عناوین
 • نکاتی در خصوص تمیز نمودن صدای گویش
 • تکنیک‌های هوشمندسازی موزیک زمینه با گویش و عناوین موضوعی
 • مرور مراحل تدوین پروژه و شناخت مرحله اصلاح رنگ
 • اهمیت و نحوه اجرای اینترو و اوترو در تدوین
 • بهترین خروجی نهایی و کاهش حجم تا ۱۰ برابر کمتر

در تکنیک‌های انجام شده این پکیج، از افکت‌هایی مانند کراپ crop یا لاینیر‌ها linear استفاده نشده است.

راش کاملا خام و موزیک و تصویر برای تدوین کامل قرار داده شده اند.

در این پکیج آموزش پریمیر پرو با یکی از سخت ترین انواع تدوین فیلم، یعنی فیلم های مصاحبه ای و گویشی آشنا خواهید شد. دلیل انتخاب این پروژه برای پکیج، وجود پیچیدگی هایی است که در تدوین آن وجود دارد. 

در پکیج های قبلی، قواعد متعددی را آموخته اید و حالا وقت آن میرسد که هم از تمام دانسته های یاد گرفته شده استفاده کنید و هم وارد پروژه ای کامل و حرفه ای با پریمیر پرو شوید. سخت بودن این پروژه موجب آماده شدن شما تدوین های حرفه ای آینده میشود.

تدوین فیلم فقط کات زدن و افکت گذاشتن و دستکاری رنگ نیست بلکه نکات متعددی وجود دارد که یک تدوینگر واقعی باید آنها را بخوبی بداند.

تنها افرادی در اجرای تکنیک ها و قواعد گفته شده در این پروژه، موفق خواهند شد که پکیج های قبل از این ( پیش نیاز ) را مشاهده نموده باشند و در غیر اینصورت با سوالات متعددی روبرو می شوند که پاسخ آنها در قدم های قبلی خواهد بود.

در این پکیج آموزشی پریمیر پرو خواهید آموخت :

 • روش‌های پوشه‌بندی راش‌ها
 • اجرای مرحله خیلی مهم راف کات rough cut
 • اجرای مراحل فاین کات و درج توضیحات با سگمنت‌بندی
 • قواعد اجرای پانویس معرفی گوینده بصورت گرافیکی و انیمیشن
 • آشنایی با جامپ کات و ایجاد روان بودن جریان فیلم
 • پوشش جامپ کات با گرافیک اختصاصی
 • موضوع‌بندی کامل پروژه و اجرای عنوان گرافیکی موضوعی
 • اولویت‌بندی چیدمان کلیپ و گرافیک‌ها در ترک‌های تأثیرگذار
 • اصلاح رنگ راش‌ها بدون استفاده از ادجاست و تایم لاین با سرعت بیشتر و گروهی
 • کنترل و یکنواخت نمودن تمام گویش‌ها
 • استفاده از گرافیک‌های هشداری و اعلام‌کننده در حین تریم
 • تولید نمودار‌های گرافیکی و مفهومی به همراه موشن
 • مدیریت عناوین ترک‌های ویدیویی
 • نحوه اجرای موشن گرافیک مفهومی نمودار افزایش و کاهش
 • قواعد تولید چک لیست گرافیکی و استفاده از موشن گروهی
 • مرور سکانس‌ها برای پیدا کردن مشکلات و درج مجدد عناوین
 • نکاتی در خصوص تمیز نمودن صدای گویش
 • تکنیک‌های هوشمندسازی موزیک زمینه با گویش و عناوین موضوعی
 • مرور مراحل تدوین پروژه و شناخت مرحله اصلاح رنگ
 • اهمیت و نحوه اجرای اینترو و اوترو در تدوین
 • بهترین خروجی نهایی و کاهش حجم تا ۱۰ برابر کمتر

در تکنیک‌های انجام شده این پکیج، از افکت‌هایی مانند کراپ crop یا لاینیر‌ها linear استفاده نشده است.

راش کاملا خام و موزیک و تصویر برای تدوین کامل قرار داده شده اند.

 • 1.1.روشهای پوشه بندی راش ها
 • 2.1.اجرای مرحله خیلی مهم راف کات rough cut - بخش اول
 • 3.1.اجرای مرحله خیلی مهم راف کات rough cut - بخش دوم
 • 4.1.اجرای مراحل فاین کات و درج توضیحات با سگمنت بندی رایگان
 • 5.1.قواعد اجرای پانویس معرفی گوینده بصورت گرافیکی و انیمیشن - بخش اول
 • 6.1.قواعد اجرای پانویس معرفی گوینده بصورت گرافیکی و انیمیشن - بخش دوم
 • 7.1.آشنایی با جامپ کات و ایجاد روان بودن جریان فیلم رایگان
 • 8.1.پوشش جامپ کات با گرافیک اختصاصی
 • 9.1.موضوع بندی کامل پروژه و اجرای عنوان گرافیکی موضوعی
 • 10.1.اولویت بندی چیدمان کلیپ و گرافیک ها در ترک های تاثیرگذار
 • 11.1.اصلاح رنگ راش ها بدون استفاده از ادجاست و تایم لاین با سرعت بیشتر و گروهی
 • 12.1.کنترل و یکنواخت نمودن تمام گویش ها رایگان
 • 13.1.استفاده از گرافیک های هشداری و اعلام کننده در حین تریم
 • 14.1.تولید نمودارهای گرافیکی و مفهومی به همراه موشن
 • 15.1.مدیریت عناوین ترک های ویدیویی
 • 16.1.نحوه اجرای موشن گرافیک مفهومی نمودار افزایش و کاهش
 • 17.1.قواعد تولید چک لیست گرافیکی و استفاده از موشن گروهی
 • 18.1.مرور سکانس ها برای پیدا کردن مشکلات و درج مجدد عناوین رایگان
 • 19.1.نکاتی در خصوص تمیز نمودن صدای گویش
 • 20.1.تکنیکهای هوشمندسازی موزیک زمینه با گویش و عناوین موضوعی
 • 21.1.مرور مراحل تدوین پروژه و شناخت مرحله اصلاح رنگ
 • 22.1.اهمیت و نحوه اجرای اینترو و اوترو در تدوین
 • 23.1.بهترین خروجی نهایی و آشنایی با روش کاهش حجم تا 10 برابر کمتر و حفظ کیفیت
متاسفیم !

در حال حاضر نظری جهت نمایش موجود نمی باشد.

بازخورد و نتایج خود از دوره را بنویسید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود

دوره های مرتبط

دوره ببین، تمرین کن، مسلط شو
31 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش سانسور فیلم با پریمیرپرو - تمام روشهای حرفه‌ای
30 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزشی پریمیر پرو برای اینستاگرام - موشن(پست/استوری) - تدوین محتوا
29 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش تدوین کامل تیزر تبلیغاتی با پریمیر پرو - تله فیلم پتروشیمی
28 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. آموزش قابلیتها و امکانات جدید نرم افزار پریمیر پرو - 2024
27 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پروژه کامل تدوین کلیپ سرعتی ماشین با پریمیر پرو - فستکار Fast car
26 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش نحوه استفاده شیب سرعت با پریمیر پرو - Speed Ramping بعلاوه ساخت پروژه کامل املاک
25 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. نحوه تدوین و ساخت کلیپ ساند دیزاین - Sound Design با پریمیر پرو - زیباشناسی صدا
24 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین مجیک بولت Magic Bullet در پریمیر پرو - تنظیم و ایجاد رنگ
23 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین ردجاینت یونیورس Universe در پریمیر پرو - ترنزیشن و افکت و موشن گرافیک
22 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش اکستنشن یا پلاگین پلورلایز PluralEyes در پریمیر پرو - سینک صدا
21 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین نیت ویدیو Neat Video در پریمیر پرو - کاهش نویز فیلم و حذف پرپر
20 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین بوریس کانتینیوم Continuum BCC در پریمیر پرو - جلوه ویژه و رنگ
19 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین بوریس موکا پرو Mocha در پریمیر پرو - روتوسکوپ و ترکینگ و حذف سوژه
17 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین بوریس سافایر Sapphire در پریمیر پرو - جلوه ویژه
16 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش موشن گرافیک در پریمیر پرو - خلاقیت و تکنیک و ایده پردازی
15 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش میکس فیلم عروسی و کلیپ فرمالیته با پریمیر پرو
14 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش روتوش چهره در ویدیو با پریمیر پرو
13 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش اصلاح/ تنظیم/درجه بندی حرفه ای رنگ در پریمیرپرو - کالریست/Colorist
12 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش تمام ویدیو افکت های پریمیر پرو - پری افکت
11 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش ماسک Mask پیشرفته در پریمیر پرو - تکنیک و خلاقیت
10 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین ترنزیشن فیلم ایمپکت در پریمیر پرو
9 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش نحوه کار با ترنزیشن های سکانسی در پریمیر پرو - هندی سیملس
7 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش کار با صدا در پریمیر پرو - رفع مشکلات و افزایش کیفیت و کاهش نویز و ترمیم
6 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش قواعد استفاده از قالبهای آماده گرافیکی موگارت MOGRT در پریمیر پرو
5 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش مولتی کمرا یا تدوین چند دوربین بهمراه سینک صدا در پریمیر پرو - Multi camera
4 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش انواع کاربردهای مارک و نشانه در پریمیر پرو - Marker
3 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش نوشتن یا تایپ و گرافیک در پریمیر پرو - عنوان نویسی و تیتراژ و زیرنویس
2 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش نحوه استفاده از کی فریم Keyframe در پریمیر پرو - انیمیشن یا حرکت و موشن
1 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش مقدماتی و پایه ای پریمیر پرو - برای تازه کار یا مبتدی
Loading...

خدمات اصلی مانی سافت

شاید برخی خدمات ما مناسب کسب و کار شما باشد

تولید آموزشهای کاربردی

در این سایت برای نرم افزارهای تدوین فیلم ، طراحی ، کار با وسایل عکاسی و فیلمبرداری و تولید محتوا ، دوره های جامعی تولید نموده ایم. از قسمت پکیج آموزشی بالای سایت وارد شوید.

فروش لایسنس نرم افزار اوریجینال

از برنامه های ادوبی گرفته تا فیلمورا ، فاینال کات پرو ، داوینچی و سایر برنامه های مرتبط با طراحی و ساخت ویدیو. با خیالی آسوده از خرید ، هر کدام را میخواهید برایتان تهیه میکنیم.

همکاری در تولید و تدوین ویدیو

چنانچه ویدیو یا پروژه دارید و میخواهید تدوین و ویرایش آنها را برون سپاری کنید ، تیم مانی سافت آماده همکاری میباشد. از پروژه های ساده گرفته تا جلوه های ویژه. انواع تغییرات در ویدیوها.

طراحی سایت های حرفه ای

علاوه بر تخصص در زمینه های طراحی گرافیکی و تدوین ویدیو ، طی سالیان گذشته ، سایت های حرفه ای زیادی راه اندازی کردیم. با خیال راحت میتونید از خدمات طراحی و پشتیبانی فنی ما در این زمینه استفاده کنید.
پیام ویژه دارید