دوره‌های آموزشی
دوره‌های آموزشی
9 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید.
مجموعه : پریمیر پرو

دوره آموزش پریمیر پرو - نحوه استفاده ترنزیشن های
سکانسی - هندی سیملس

نحوه استفاده از نوع دیگر ترنزیشن های پریمیرپرو که موجب افزایش جذابیت و سرعت بیشتر تدوین فیلم میشوند.
بروزرسانی : 28 خرداد،1403
ایجاد : 21 مرداد،1398
990,000 ریال

معرفی دوره

در این دوره آموزش پریمیر پرو با نحوه استفاده دانلود و استفاده از نوع دیگر ترنزیشن ها که به ترنزیشن سکانسی هندس سیملس handy Seamless معروف هستند و موجب افزایش جذابیت و سرعت بیشتر تدوین فیلم میشوند آشنا خواهید شد.

نوعی از ترنزیشن ها که ترکیب شده اند از موزیک اف ایکس، افکت های داخلی و افکت های استاندارد پریمیر پرو. با خلاقیت بالا و بدون وابستگی به افکت های نصب شونده، تدوینگر براحتی گرفتن و کشیدن آن در سکانس اصلی خود، ساعت ها زمان را صرفه جویی خواهد نمود. این ترنزیشن ها دارای اسامی دیگری مانند هَندی و کَندی نیز میباشند که امروزه تنوع آنها رو به افزایش است.

دلایل مشاهده این پکیج 

یکی از دلایل مهم، یادگیری در استفاده از آنها میباشد. استفاده از ترنزیشن های داخلی خود پریمیر پرو به سادگی قراردادن ترنزیشن روی کات و لبه های کلیپها میباشد اما ترنزیشن های سکانسی دارای چند نکته بیشتر هستند. مقداری تغییر لازم دارند و همچنین چند مشکل که حین استفاده از آنها رخ میدهد توضیح داده شده است. 

روز به روز به تعداد این ترنزیشن ها در سطح اینترنت افزوده میشود و تدوینگران پریمیر پرو نباید آن را نادیده بگیرند چون ممکن است همان ترنزیشنی کهه دنبالش هستند در این مجموعه پیدا شود.

یکی از مزیت های یادگیری استفاده از این نوع ترنزیشن ها، عدم نیاز به نصب پلاگین و آپدیت نمودن آن و امکان کارکردن با نسخه های جدید پریمیر پرو میباشد. البته نصب و آپدیت نمودن پلاگین های ترنزیشن ایرادی ندارد ولی برخی افراد اینگونه تصور میکنند که با چنین ترنزیشن هایی راحت تر هستند و بلعکس، برخی دیگر شیفته ترنزیشن های نصبی هستند.

دو مجموعه ترنزیشن سکانسی که تعداد آنها بیش از 2500 ترنزیشن میباشد وجود دارد. درون آنها دسته بندی های منظمی انجام شده. تمام ترنزیشن ها و جهت حرکتشان نامگذاری شده تا در زمان اجرا، سرعت تدوین بیشتر شود. درون ترنزیشن ها موزیک اف ایکس برای ایجاد جذابیت لحظه اجرای تزنزیشن تنظیم شده است. از موزیک ها میتوانید جداگانه نیز استفاده کنید. امکان دیدن پیش نمایش ترنزیشن ها نیز وجود دارد.

بخش اختصاصی اینستاگرام

بجز استفاده هایی که از ترنزیشن های این پکیج در سینما، موزیک ویدیو، مستند سازی و ... میشود، دارای دو بخش اختصاصی برای اینستاگرام است. انواع ترنزیشن های دسته بندی شده برای پست های مربعی و استوری را دارد که با کشیدن آنها در سکانس اجرا میشوند.

استفاده مشترک و بدون محدودیت

ترنزیشن های این پکیج آموزشی، بر روی ویندوز و مک کار خواهد نمود. در واقع چون فایل نصبی وجود ندارد، در تمام نسخه های پریمیر پرو 2019 و جدیدتر کارآمد هستند.

هزینه ای که بابت این پکیج آموزشی پرداخت مینمایید بابت ترنزیشن ها نیست بلکه برای نکاتی است که در موردشان توضیح داده شده و موجب رفع مشکلات حین استفاده از آنها خواهد شد.

در این دوره آموزش پریمیر پرو با نحوه استفاده دانلود و استفاده از نوع دیگر ترنزیشن ها که به ترنزیشن سکانسی هندس سیملس handy Seamless معروف هستند و موجب افزایش جذابیت و سرعت بیشتر تدوین فیلم میشوند آشنا خواهید شد.

نوعی از ترنزیشن ها که ترکیب شده اند از موزیک اف ایکس، افکت های داخلی و افکت های استاندارد پریمیر پرو. با خلاقیت بالا و بدون وابستگی به افکت های نصب شونده، تدوینگر براحتی گرفتن و کشیدن آن در سکانس اصلی خود، ساعت ها زمان را صرفه جویی خواهد نمود. این ترنزیشن ها دارای اسامی دیگری مانند هَندی و کَندی نیز میباشند که امروزه تنوع آنها رو به افزایش است.

دلایل مشاهده این پکیج 

یکی از دلایل مهم، یادگیری در استفاده از آنها میباشد. استفاده از ترنزیشن های داخلی خود پریمیر پرو به سادگی قراردادن ترنزیشن روی کات و لبه های کلیپها میباشد اما ترنزیشن های سکانسی دارای چند نکته بیشتر هستند. مقداری تغییر لازم دارند و همچنین چند مشکل که حین استفاده از آنها رخ میدهد توضیح داده شده است. 

روز به روز به تعداد این ترنزیشن ها در سطح اینترنت افزوده میشود و تدوینگران پریمیر پرو نباید آن را نادیده بگیرند چون ممکن است همان ترنزیشنی کهه دنبالش هستند در این مجموعه پیدا شود.

یکی از مزیت های یادگیری استفاده از این نوع ترنزیشن ها، عدم نیاز به نصب پلاگین و آپدیت نمودن آن و امکان کارکردن با نسخه های جدید پریمیر پرو میباشد. البته نصب و آپدیت نمودن پلاگین های ترنزیشن ایرادی ندارد ولی برخی افراد اینگونه تصور میکنند که با چنین ترنزیشن هایی راحت تر هستند و بلعکس، برخی دیگر شیفته ترنزیشن های نصبی هستند.

دو مجموعه ترنزیشن سکانسی که تعداد آنها بیش از 2500 ترنزیشن میباشد وجود دارد. درون آنها دسته بندی های منظمی انجام شده. تمام ترنزیشن ها و جهت حرکتشان نامگذاری شده تا در زمان اجرا، سرعت تدوین بیشتر شود. درون ترنزیشن ها موزیک اف ایکس برای ایجاد جذابیت لحظه اجرای تزنزیشن تنظیم شده است. از موزیک ها میتوانید جداگانه نیز استفاده کنید. امکان دیدن پیش نمایش ترنزیشن ها نیز وجود دارد.

بخش اختصاصی اینستاگرام

بجز استفاده هایی که از ترنزیشن های این پکیج در سینما، موزیک ویدیو، مستند سازی و ... میشود، دارای دو بخش اختصاصی برای اینستاگرام است. انواع ترنزیشن های دسته بندی شده برای پست های مربعی و استوری را دارد که با کشیدن آنها در سکانس اجرا میشوند.

استفاده مشترک و بدون محدودیت

ترنزیشن های این پکیج آموزشی، بر روی ویندوز و مک کار خواهد نمود. در واقع چون فایل نصبی وجود ندارد، در تمام نسخه های پریمیر پرو 2019 و جدیدتر کارآمد هستند.

هزینه ای که بابت این پکیج آموزشی پرداخت مینمایید بابت ترنزیشن ها نیست بلکه برای نکاتی است که در موردشان توضیح داده شده و موجب رفع مشکلات حین استفاده از آنها خواهد شد.

در این دوره آموزش پریمیر پرو با نحوه استفاده دانلود و استفاده از نوع دیگر ترنزیشن ها که به ترنزیشن سکانسی هندس سیملس handy Seamless معروف هستند و موجب افزایش جذابیت و سرعت بیشتر تدوین فیلم میشوند آشنا خواهید شد.

نوعی از ترنزیشن ها که ترکیب شده اند از موزیک اف ایکس، افکت های داخلی و افکت های استاندارد پریمیر پرو. با خلاقیت بالا و بدون وابستگی به افکت های نصب شونده، تدوینگر براحتی گرفتن و کشیدن آن در سکانس اصلی خود، ساعت ها زمان را صرفه جویی خواهد نمود. این ترنزیشن ها دارای اسامی دیگری مانند هَندی و کَندی نیز میباشند که امروزه تنوع آنها رو به افزایش است.

دلایل مشاهده این پکیج 

یکی از دلایل مهم، یادگیری در استفاده از آنها میباشد. استفاده از ترنزیشن های داخلی خود پریمیر پرو به سادگی قراردادن ترنزیشن روی کات و لبه های کلیپها میباشد اما ترنزیشن های سکانسی دارای چند نکته بیشتر هستند. مقداری تغییر لازم دارند و همچنین چند مشکل که حین استفاده از آنها رخ میدهد توضیح داده شده است. 

روز به روز به تعداد این ترنزیشن ها در سطح اینترنت افزوده میشود و تدوینگران پریمیر پرو نباید آن را نادیده بگیرند چون ممکن است همان ترنزیشنی کهه دنبالش هستند در این مجموعه پیدا شود.

یکی از مزیت های یادگیری استفاده از این نوع ترنزیشن ها، عدم نیاز به نصب پلاگین و آپدیت نمودن آن و امکان کارکردن با نسخه های جدید پریمیر پرو میباشد. البته نصب و آپدیت نمودن پلاگین های ترنزیشن ایرادی ندارد ولی برخی افراد اینگونه تصور میکنند که با چنین ترنزیشن هایی راحت تر هستند و بلعکس، برخی دیگر شیفته ترنزیشن های نصبی هستند.

دو مجموعه ترنزیشن سکانسی که تعداد آنها بیش از 2500 ترنزیشن میباشد وجود دارد. درون آنها دسته بندی های منظمی انجام شده. تمام ترنزیشن ها و جهت حرکتشان نامگذاری شده تا در زمان اجرا، سرعت تدوین بیشتر شود. درون ترنزیشن ها موزیک اف ایکس برای ایجاد جذابیت لحظه اجرای تزنزیشن تنظیم شده است. از موزیک ها میتوانید جداگانه نیز استفاده کنید. امکان دیدن پیش نمایش ترنزیشن ها نیز وجود دارد.

بخش اختصاصی اینستاگرام

بجز استفاده هایی که از ترنزیشن های این پکیج در سینما، موزیک ویدیو، مستند سازی و ... میشود، دارای دو بخش اختصاصی برای اینستاگرام است. انواع ترنزیشن های دسته بندی شده برای پست های مربعی و استوری را دارد که با کشیدن آنها در سکانس اجرا میشوند.

استفاده مشترک و بدون محدودیت

ترنزیشن های این پکیج آموزشی، بر روی ویندوز و مک کار خواهد نمود. در واقع چون فایل نصبی وجود ندارد، در تمام نسخه های پریمیر پرو 2019 و جدیدتر کارآمد هستند.

هزینه ای که بابت این پکیج آموزشی پرداخت مینمایید بابت ترنزیشن ها نیست بلکه برای نکاتی است که در موردشان توضیح داده شده و موجب رفع مشکلات حین استفاده از آنها خواهد شد.

مخاطب هدف

100% تدوینگرهایی که از ترنزیشن ها خسته شدن و دنبال نوع آوری و جذابیت بیشتر هستن.

  • 1.1.نکات کلیدی کپی و تنظیم سکانس
  • 2.1.روش اجرای سیملزها
  • 3.1.رفع برخی مشکلات در فراخوانی
  • 4.1.روش استفاده در سکانس اصلی پروژه
  • 5.1.روش اجرای ترنزیشن های کَندی

بازخورد و نتایج خود از دوره را بنویسید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود
avatar
0 مصطفی آغاز کننده
1402-12-10 14:08
سلام و وقت بخیر
ممنون بابت قرار دادن مجموعه ترنزیشن ها.کارمو راحت کردن

دوره های مرتبط

دوره ببین، تمرین کن، مسلط شو
32 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - رازهای مخلوط Blend mode
31 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - تکنیکهای حرفه‌ای سانسور فیلم - سانسورچی
30 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو برای اینستاگرام - ریلز،استوری،پست،موشن
29 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - تدوین تیزر تبلیغاتی و تله فیلم پتروشیمی
28 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - قابلیتها و امکانات جدید نسخه 2024
27 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - تدوین کلیپ ماشینهای لاکچری - فستکار
26 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - شیب سرعت Speed Time Rempping + پروژه کامل املاک
25 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - ساند دیزاین Sound Design + زیباشناسی صدا
24 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - صفر تا فراتر پلاگین مجیک بولت Magic Bullet
23 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - صفر تا فراتر پلاگین ردجاینت یونیورس Universe
20 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - صفر تا فراتر پلاگین کانتینیوم Boris Continuum Complete
16 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - ساختن موشن گرافیک خلاقانه
15 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - تدوین فیلم عروسی و کلیپ فرمالیته
14 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - روتوش پوست با پلاگین Beauty Box
13 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - تنظیم و درجه بندی حرفه‌ای رنگ - کالریست
12 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - شناخت همه ویدیوافکتهای داخلی - پری افکت
11 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - تکنیکهای پریشرفته با ماسک - Advance Mask
8 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - تکنیکهای خیلی مهم تدوین پروژه کامل مصاحبه ای
7 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - رفع‌ مشکلات و افزایش کیفیت صدا - Essential Sound
6 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - قالبهای گرافیکی موگارت MOGRT
5 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - تکنیکهای تدوین چند دوربینه و سینک صدا
4 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - نحوه استفاده و کاربردهای مارکر Marker
3 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - کاربردهای تایپ یا نوشتن Essential Graphics + پروژه محور
2 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - شناخت کامل و کاربرهای کی فریم Keyframe و انیمیشن
1 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه پریمیر پرو دنبال کنید. دوره آموزش پریمیر پرو - مقدماتی و پایه ای از صفر
Loading...

چه آموزشی میخوای؟

اگه دوره هامونو دیدی و دوره ای مرتبط و خاص لازم داری بهمون بگو.

طراحی سایت رو بما بسپار

با یک دهه تجربه و راه اندازی سایتها و فروشگاه های اینترنتی فراوان.

چه آموزشی میخوای؟

اگه دوره هامونو دیدی و دوره ای مرتبط و خاص لازم داری بهمون بگو.

طراحی سایت رو بما بسپار

با یک دهه تجربه و راه اندازی سایتها و فروشگاه های اینترنتی فراوان.