اکانت اکانت

پکیجهای آموزشی مانی سافت

فیلتر پکیج آموزشی

فیلترهای اعمال شده

مجموعه
مجموعه ای انتخاب کنید

فیلترها

فیلترهای اعمال شده

مجموعه
موضوع
مجموعه ای انتخاب کنید
نوع پکیج
توسط فیلتر، تعداد 1 پکیج آموزشی بمدت زمان 01 ساعت و 59 دقیقه و مبلغ 1 پیدا نمودیم.

پکیج آموزش تغییرات و امکانات جدید پریمیر پرو از نسخه 2015 تا 2022 - شماره 21

01 ساعت و 59 دقیقه 9 درس
یادگیری تغییرات تغییرات و امکانات جدید در آپدیت پریمیر پرو از نسخه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ ...
رایگان
رایگان

مشاوره های رایگان

صفحاتی به عنوان راهنما ایجاد نموده ایم که روشنی بخش مسیر یادگیری شما باشند. با مشاهده آنها قبل از هرکاری تصمیمات بهتری خواهید گرفت.

پکیج های آموزشی ممتد

برای رسیدن به موفقیت، پله های یادگیری را در قالب پکیج آموزشی ساخته ایم. با روشی نوین و دقیق، در زمانی کوتاه از صفر تا فراتر به اهداف خود خواهید رسید.