پکیجهای آموزشی

دوره های آموزشی

دوره ببین، تمرین کن، تکرار کن و به تسلط برس.
1 دوره، 36 دقیقه و مبلغ 1
حذف فیلترها
سطح آموزش ابتدا یک مجموعه انتخاب کنید.
1 دوره، 36 دقیقه و مبلغ 1
10 برای یادگیری منظم ، شماره ها را در مجموعه تدوین ویدیو با پریمیر پرو دنبال کنید. پکیج آموزش پلاگین ترنزیشن فیلم ایمپکت در پریمیر پرو
Loading...
Loading...